Kalendarium - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Kalendarium

Parafia
Plany i ich spełnienie

Czasopiśmiennictwo parafialne obejmuje dwa rodzaje wydawnictw ciągłych, tj. Na Oscież (od 1993 r.) i kalendarz parafialny (od 1998 r.) oraz wydania nieperiodyczne, czyli okazjonalne (pod zakładką Wydarzenia).

Celem szybszej orientacji na zapisanych dotąd stronach Na Oścież (jako spełnienie planów), a od roku 1998 w kalendarzach parafialnych (plany) oraz zależności między nimi ułożono niniejsze strony.

Pierwsze próby sysntezy wielu wydarzeń w ciągu roku w parafii opisywano, w formie wyboru, na stronach "Kronika parafii".

Wydawnictwa nieperiodyczne, z racji swej roli, w tym porównaniu pominięto.

Życzymy dobrej lektury.

Z biegiem dni... z biegiem lat...

u Matki Boskiej Królowej Męczenników

w Bydgoszczy-Fordonie

20 lat Na Oścież
Wróć do spisu treści