Rok 1997 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 1997

Na Oścież > 1993 - 2000

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła: Boże Narodzenie,
 • A mój Tato powiedział: Hej kolęda, kolęda,
 • Rozmowa miesiąca z samotną matką Anią,
 • Żyć Eucharystią (2),
 • Grupa Parafialna "Dąb",
 • Kącik pielgrzyma,
 • Królewski Szczep Piastowy,
 • Centrum Kultury Katolickiej: Uprzejmie donoszą..., Telefon zaufania,
 • Patronują naszym ulicom: Jerzy Rupniewski.
 • Bieżący numer naszego miesięcznika poświęcony jest tematyce związanej ze nadchodzącymi Świętami. Są więc teksty o: Bożym Narodzeniu, także w USA; odwiedzinach duszpasterskich - czyli kolędzie, świętowaniu niedzieli, przygotowaniu do Eucharystii, działaniach w CKK "Wiatrak".
 • Jest też tekst szczególny, mówiący o "zanurzeniu w miasto". Siostra Chryzostoma pisze o swoich przeżyciach wśród bezdomnych i włóczęgów w Chicago. Do tej tematyki nawiązuje rozmowa miesiąca z samotną matką Anią.
 • Jest też plan kolędy i próba kalendarza liturgiczno-parafialnego. O ile inicjatywa ta spodoba się PT Czytelnikom będziemy ją kontynuowali w następnych latach.
 • Na stronie Pryszcza są teksty młodych o wzrastaniu temperatury przed maturą, jak i wyznanie modlitewne młodej osoby - bolesne ale prawdziwe.
 • Jest też zapowiedź spotkań przy Żywym Żłóbku i kolędowych z Jackiem Kaczmarskim, Grażyną Łobaszewską i Eleni.
       
1997
1997

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła. Z jednej tajemnicy w drugą,
 • A mój Tato powiedział: Od balu do żalu...,
 • Rozmowa miesiąca z tajemniczym redaktorem KfAD'em,
 • Żyć Eucharystią (3),
 • Grupa Parafialna "Dąb",
 • Mamo, Tato, dziękuję że jestem,
 • Statystyka kolędowa 1994-97,
 • Kolędowanie z Jackiem i Eleni,
 • Kalendarium historyczne,
 • Patronują naszym ulicom: Franciszek Kleeberg.
 • Z drżącym sercem przekazuje redakcja nowy, podwójny 16-sto stronicowy numer Na oścież. Jest on pełen wszelakiej treści, w najogólniejszym ujęciu "od balu do żalu", tj. od radości świąt Bożego Narodzenia do czasu pokuty, umartwień - Wielkiego Postu.
 • W rozmowie miesiąca, która toczy się w duecie Mietek - tajemniczy redaktor KfAD znajduje się wiele ciekawych myśli.
 • Są wspomnienia z Żywego Żłóbka, który - jak widać - na trwałe przyjął się w parafii. Jak chyba nigdy dotąd, redakcja nie rozdała tylu nagród. A warto było rozwiązywać zadania, zbudować szopkę, czyli najogólniej "ruszyć głową".
 • Na stronie u Pryszcza jest znakomite świadectwo wiedzy religijnej ludzi młodych, którzy dzięki sprawdzianowi mogą zobaczyć się jak w lusterku i ujrzeć...
 • Na jednej ze stron znajdują się dwie tabele, które z jednej strony są informacją, rodzajem raportu o stanie parafii (przynajmniej od tej statystycznej strony), a z drugiej prowokacją do - namysłu.
       
1997
1997

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła,
 • A mój Tato powiedział,
 • Rozmowa miesiąca z księdzem Stanisławem Bezlerem,
 • Żyć Eucharystią (4),
 • List z Chicago,
 • Nie tylko dla dzieci: Kasia, Filip i Lejka,
 • Kącik pielgrzyma,
 • Patronują naszym ulicom: Zygmunt Berling.
 • Niniejszy numer "Na oścież" poświęcony jest ludzkiej refleksji nad Bogiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. "cóż, ja - człowiek dwudziestego wieku, wieku nijakiego - czytam Sartrea, Marksa i Camusa, co ogłosili śmierć Boga, a wiarę uznali za opium dla ludu. Czytam Hegla i Nietzschego, co stworzyli Umarł Bóg egzystencjalistów i umarł nadczłowiek szowinistów, a Ten, co ani starożytny, ani klasyczny, ani komunistyczny, ani kapitalistyczny, ani feudalny, ani uwłaszczony - żyje" (ks. bp Józef Zawitkowski). Taka jest prawda. Czy my w to wierzymy?
 • Jest o umieraniu i ludzkim lęku przed śmiercią.
 • Jest o nawracaniu podczas rekolekcyjnych ćwiczeń: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Jest też o rachunku sumienia i sakramencie pojednania. Są to refleksje poważne, tak samo jak poważne są sprawy, które przeżywaliśmy podczas 40-dniowego Wielkiego Postu.
 • Msza święta jest centrum życia chrześcijańskiego, a niedziela jest najważniejszym, pierwszym dniem tygodnia, na pamiątkę, ale i jako uobecnienie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego też są teksty o Mszy św. i świętowaniu niedzieli.
 • "Na oścież" skończyło 4 lata.
1997
1997

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła: Wiosna, wiosna...,
 • A mój Tato powiedział: Syn Wojciech,
 • Rozmowa miesiąca z amazonkami,
 • Żyć Eucharystią (5),
 • List z Chicago: Dziennik z podróży...,
 • Chór Parafialny,
 • Patronują naszym ulicom: Jan Tałdykin.
 • Jest pierwsza część nowego cyklu, który podejmuje tematykę religii, sekt, kościołów. Dobrze, że znalazły się odważne osoby, które zajęły się tym tematem.
 • Ważnym tekstem jest kolejny odcinek cyklu "Żyć Eucharystią". Obserwacje praktyczne i wskazówki autora mogą być dobrym przyczynkiem, aby nasza Msza św. nie była nudna, aby nasze w niej uczestnictwo było godne i prawdziwe.
 • Innym tekstem wartym przeczytania jest ankieta-rozmowa, którą przeprowadził Antoni z niewiastami. Są to osoby, które przeszły operację amputacji piersi. Od tego momentu w ich życiu upłynęły różne ilości czasu. Jest to już niekiedy ponad 10 lat, ale jest to prawie wczoraj - niewiele ponad 2 lata. Co wówczas przeżywały? Jak to wydarzenie wpłynęło na ich życie? Znajdujemy jakże różne odpowiedzi.
 • Ciekawie ułożyły się teksty, powracające myślami autorów, do tegorocznych, parafialnych obchodów Świąt Wielkanocnych i związanych z nimi dekoracjami "ciemnicy" - kaplicy przechowania i Grobu Pańskiego.
 • Tekst o komecie słusznie ma swoje motto: Gwiazda na Wielkanoc". Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do gwiazdy betlejemskiej na Boże Narodzenie, ale nadzwyczaj rzadko zdarza się we wszechświecie gwiazda wielkanocna. Jesteśmy więc świadkami niebywałego zjawiska.
 • Przejmującym opisem jest "Dziennik z podróży... ", w którym s. Chryzostoma zawarła swe refleksje z pobytu w Rezerwacie Indian Dakota. Pomyśleć warto, na ile w odmiennej jesteśmy sytuacji - tu w Polsce.
1997
1997

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła: Miłość,
 • A mój Tato powiedział: Papież i pielgrzymowanie,
 • Rozmowa miesiąca z Kariną Kalczyńską,
 • Żyć Eucharystią (6),
 • Moje spotkanie z Ojcem Świętym,
 • Panu Bogu świeczkę, a...,
 • Ludzie z pomnika,
 • Patronują naszym ulicom: Felicja Krysiewiczowa.
 • Niezwykłą koncentrację wydarzeń zafundowała nam historia. Wypada wspomnieć referendum konstytucyjne, pielgrzymkę Jana Pawia II do Polski, 1000-lecie śmierci św. Wojciecha i bieżące życie parafialne.
 • Bieżące wydanie jest brzemienne w głosy wypowiadające się na ww. tematy.
1997
1997

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła: Na polach Lednicy i w Gnieźnie,
 • A mój Tato powiedział: Za szybko,
 • Rozmowa miesiąca z szefem parafialnej Straży Marszałkowskiej,
 • Ludzie z pomnika (2): Maksymilian Sitarek,
 • Patronują naszym ulicom: mjr Henryk Sucharski.
 • Przez jedenaście dni trwało uniesienie duchowe, które towarzyszyło słowom i gestom wypowiadanym przez Dostojnego Gościa. Jan Paweł II mówił do nas całym sobą.
 • Około 6,4 min osób (jak podawały oficjalne komunikaty) bezpośrednio spotkało się z Ojcem św. Frekwencja ta przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Skutkiem tego wielokrotnie trzeba było lokować pielgrzymów w zapasowych sektorach, jak to np. było w Gnieźnie. Na naszych łamach zamieszczamy relacje osób, które na różne sposoby spotkały się z Papieżem. Myśli związane z osobą Papieża zawierają również stałe rubryki: Głos anioła i A mój tato powiedział.
 • W niniejszym numerze ważne miejsce zajmuje Rozmowa miesiąca z szefem parafialnej Straży Marszałkowskiej. Szczególnie wymowne są słowa nawiązujące do coraz rzadziej spotykanej postawy bezinteresownej służby wyrażone tytułem "Sługa Boży techniczny" Dużo też słów pada na temat wychowania.
1997
1997

W numerze m.in.:
 • Powódź...,
 • Głos Anioła: Odpoczywam na puchatej chmurce,
 • Rozmowa miesiąca z młodymi małżonkami Elżbietą i Jackiem,
 • Żyć Eucharystią (7),
 • Patronują naszym ulicom: Wiktor Thommee.
 • Festyn "A to Polska właśnie", podczas którego poświęcono figurę Matki Bożej Fatimskiej, był ważnym wydarzeniem w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Sam Festyn stał się okazją do pokazania sobie i innym, ile dobra ukrywa się w ludziach. Ponadto, dzięki postawieniu figury Matki Bożej Fatimskiej przestrzeń wokół naszego kościoła powiększyła się o około 600 metrów kwadratowych. O Festynie piszą różne osoby.
 • Od kilku tygodni wszelkie informacje ze świata i z kraju, zamieszczane w środkach społecznej komunikacji, zdominowały doniesienia o deszczach i powodzi. Skala nieszczęścia, które ogarnęło kilka krajów, w tym i południe Polski, co do rozmiarów skutków, przerasta ludzkie wyobrażenie. Dla niektórych jest to powódź nawet tysiąclecia.
 • Dzięki najnowszym technikom przekazu jestem bezpośrednim świadkiem wydarzeń, znajduję się na miejscu tragedii.
 • Można zapytać: a czym to nieszczęście innych jest dla mnie i co ono mi mówi? Odpowiedzieć jest bardzo trudno. Jednak to, czy jestem jednocześnie poza zasięgiem kataklizmu czy w jego sercu zależy wyłącznie ode mnie. To dar solidarnej pomocy sprawia, że nie jestem już tylko widzem, ale współodczuwającym bratem i siostrą.
1997
1997

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła: Choćby za uszy!!!
 • Rozmowa miesiąca: Doświadczaliśmy działania modlitwy,
 • Media masowe w nauczaniu Kościoła
 • Patronują naszym ulicom: Melchior Wańkowicz.
 • XII Światowy Dzień Młodzież, odbywający się w tym roku w Paryżu, był podstawowym impulsem do przeprowadzenia rozmowy miesiąca z uczestnikami tego spotkania.
 • Niedziela środków społecznego komunikowania się, przypadająca w tym roku 21 września, wskazała na nasze zainteresowanie się mediami. Przeprowadzono w związku z tym wśród PT Czytelników i młodzieży licealnej okolicznościową sondę. Jej pobieżne przejrzenie wprowadzić nas może w nie lada zakłopotanie.
 • Do tematyki mediów nawiązują teksty o komputerach i Internecie. Wiadomo już dziś, że od techniki komputerowej, która zdominowuje coraz to nowe dziedziny naszego życia, nie uciekniemy. Zatem cykl "Komputer na oścież" może być przyczynkiem do lepszego poznania tych urządzeń.
1997
1997

W numerze m.in.
 • Głos Anioła: Pójdziesz za takim Królem?
 • Tato powiedział: 72 lata i co dalej...,
 • Rozmowa miesiąca z ojcem Janem Górą,
 • Żyć Eucharystią (8),
 • Ludzie z pomnika: Halina Maria Bloch,
 • Patronują naszym ulicom: Roman Chłodziński.
 • IV Akademickie Dni Młodych. Forum Młodzieży Akademickiej, inauguracja roku akademickiego 1997/98 rekolekcje parafialne i akademickie, X-lecie DA "Martyria" to najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce na terenie naszej parafii w ostatnim czasie. "Duchowego obroku" (jak to kiedyś napisano w Tygodniku Powszechnym) nigdy nie jest za dużo.
 • W niniejszym numerze znajdziemy teksty nawiązujące do tych wydarzeń. "Rozmowa miesiąca", pokazuje o. Jana w jego żywiole pisarza i duszpasterza, a ostatnio nawet menadżera.
 • Są teksty, które nawiązują do nastroju listopada - miesiąca zadumy i refleksji nad życiem i przemijaniem. Swoistym życiowym rachunkiem sumienia jest tekst z cyklu "A mój tato powiedział..."
 • Zbliżająca się Uroczystość Chrystusa Króla znajduje swe odbicie w licznych tekstach. Jest też ważne świadectwo z cyklu "Ludzie z pomnika". Idzie nowy Rok Kościelny.
1997
1997

W numerze m.in.:
 • Glos Anioła: Czy jesteś "Dobrą Nowiną",
 • Tato powiedział Głos wieść niesie...,
 • Rozmowa miesiąca z Grażyną Szafrańską,
 • Żyć Eucharystią (9),
 • Ludzie z pomnika: Ludwik Monowid,
 • O adwencie,
 • Święta w Ameryce,
 • Patronują naszym ulicom: Bronisław Zygfryd Nowicki,
 • Konkurs szopek.
 • Niełatwy to był czas dla redakcji od ostatniego wydania "Na oścież". Wzorem poprzednich miesięcy, tempo wydarzeń, leżących w kręgu zainteresowań redakcji nie zmalało, a wręcz przeciwnie wzrosło.
 • Skoro zatem - wierny Czytelniku - nie znajdziesz czegoś w tym wydaniu nie miej żalu. Możesz zawsze pomóc, o co przy okazji końca roku proszę.
 • Odeszliśmy od dotychczasowego układu numeru podwójnego na przełomie roku, uważając, że trudno gromadzić roczniki.
 • W niniejszym numerze jest wiele tekstów, które są "dobrą nowiną". Rozmowa miesiąca nawiązuje do "najmłodszego" okresu życia - narodzin człowieka. Jest to o tyle istotne, że narodziny Odkupiciela stały się dla wszystkich ludzi Dobrą Nowiną.
 • Do najbliższego mamy zapowiedzianą mim. korespondencję z okolic Koła Podbiegunowego i rodzinnych stron św. Mikołaja.
1997
1997
Wróć do spisu treści