Rok 2015 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 2015

Na Oścież > 2011 - 2020

W numerze m.in.:
 • Inny żłóbek,
 • Rozmowa błogosławieństwem,
 • Dni młodych...
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa,
 • Statystyka parafialna.
 • Głównym tematem wydania „Na Oścież” jest hasło „Upływa szybko życie”.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz pisze o tegorocznych odwiedzinach w naszych domach – czyli kolędzie. Czytając uważnie Jego słowa można odnieść wrażenie, że i dla kapłanów i dla parafian nie był to czas stracony. Chyba żaden z urzędów, czy organizacji nie ma tak kompletnego obrazu wielotysięcznej społeczności, tu – parafii, jej kondycji duchowej, czy społecznej, stanu materialnego, trosk i radości. Niech ten duszpasterski trud wielotygodniowych wędrówek wśród parafian – owocuje.
 • Trwają przygotowania do jesiennego Synodu biskupów na temat rodziny, więc powstały obraz pozwala na wyjątkową refleksję w tym zakresie.
 • Rozmowę miesiąca przeprowadzono z naszymi głównymi bohaterami tegorocznego Żywego Żłóbka – jakże innego od dotychczasowych. Rozmowa z Katarzyną, Marceliną i Piotrem pokazuje, jak od samego startu w dorosłe życie warto mieć określony jego cel. A tym celem, dla jeszcze bardzo młodych ludzi, jest dobry kontakt z Bogiem i ich ostateczny cel życia – zbawienie. Jak na dłoni widać ile spraw staje się prostszych, kiedy w życiu realizuje się hasło „My trzymamy z Bogiem”. Niech to będzie lektura obowiązkowa – dla wszystkich.
 • Przy okazji warto też przeczytać teksty nawiązujące do innej formuły Żywego Żłóbka i co ona spowodowała. Myślę, że skrzyżowały się w nich uczucia i różne myśli osób, które próbowały spojrzeć bardziej dojrzale na wprowadzone zmiany.
 • Jest też – mimo swego skromnego wyglądu – statystyczny obraz naszej wspólnoty parafialnej. Z danych z Biura Parafialnego dowiadujemy się, jak często dziś rodzimy się i jakie otrzymujemy imiona, jak często podejmujemy decyzję o ślubie i ile mamy lat odchodząc z tego świata. Patrząc na te liczby, przynajmniej na te dotyczące zmarłych widać, że żyjemy coraz dłużej. Fakt ten powoduje, że dar czasu dłuższego życia trzeba dobrze „zagospodarować”. Oby każdemu to udało się, bo „upływa szybko życie”.
2015
2015

W numerze m.in.:
 • Pascha,
 • Góreckie rekolekcje,
 • Plan czuwania przy Grobie Pańskim.
 • Oto świąteczne wydanie naszego pisma, które oznaczone numerem 222 ukazuje się na granicy XXII i XXIII roku jego wydawania. Zmagania osób, które je tworzą trwają już bez mała okres jednego pokolenia.
 • Głównym tematem wydania „Na Oścież” jest hasło „Czas przygotowywania paschalnego”.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz pisze o Triduum – trzech najważniejszych dniach w roku kościelnym.
 • Rozmowę miesiąca przeprowadzono z naszym tegorocznym rekolekcjonistą - ks. Januszem Tomczakiem – proboszczem fordońskiej parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Rozmowa dotyczy głównie treści rekolekcji, które miały przymiotnik „ewangelizacyjne”. Niech to będzie lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy nie mieli okazji w nich uczestniczyć.
 • Nasza parafia słynie w okolicy, jako miejsce ekstremalnych przeżyć. Podkreślić warto, na uzasadnienie tego stwierdzenia, choćby tylko wielkotygodniowe wydarzenia: uroczystą celebrację Niedzieli Palmowej z prawdziwymi palmami i plenerowe Misterium Męki Pańskiej, modlitwę Drogi Krzyżowej na Kalwarii Bydgoskiej w Wielki Piątek całonocne czuwanie przy Grobie Pańskim z Nocą Konfesjonałów (szczególną okazją do spowiedzi wielkanocnej), czy wyjątkowo uroczyste celebrowanie Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną i tradycyjne świętowanie Poranka Wielkanocnego. Poprzedzi w tym roku – te celebracje – nowa tradycja, którą organizatorzy planują kontynuować. Będzie nią pierwsza Ekstremalna Droga Krzyżowa, która rozpocznie się Mszą św., a następnie wyruszy z naszej Bazyliki Mniejszej do Torunia. Polega na nocnym, indywidualnym lub w małych grupach modlitewnym przejściu trasy liczącej ponad 40 km, na zmaganiu się z własnymi słabościami, trudami wędrówki i innymi nieprzewidzianymi okolicznościami. Zgłosiło się na nią prawie 200 osób różnych stanów.
2015
2015

W numerze m.in.:
 • Parafianin kapłanem,
 • Srebrny Jubilat,
 • Pożegnanie ks. Wojciecha Retmana,
 • Otwarcie Domu Jubileuszowego,
 • Plan kolędy 2015/16
 • Głównym tematem wydania „Na Oścież” jest bilans wydarzeń, które miały miejsce w parafii i z udziałem parafian w minionym czasie.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz pisze o tym, co stało się nową tradycją w parafii jak i o planach na Adwent i nowy rok kościelny.
 • Rozmowę miesiąca przeprowadzono z osobą grającą główną postać tegorocznego Misterium Męki Pańskiej. Rozmowa dotyczy nie tylko odtwarzania roli Jezusa na misterium, ale także środowiska, w którym ta osoba żyje i działa.
 • Inne teksty wydania nawiązują do wydarzeń minionych dni, choćby takich jak:
  • świętowanie jubileuszu XXV-lecia kapłaństwa ks. Krzysztofa Buchholza,
  • pożegnanie po 12. latach służby w parafii ks. Wojciecha Retmana,
  • świętowanie triduum odpustu sanktuaryjnego i Kalwarii Bydgoskiej
  • oraz odpustu parafialnego i wielu innych.
 • Wartymi zaznaczenia są też: niezwykły recital Rafała Blechacza, czy otwarcie – po 13 latach budowy – Domu Jubileuszowego Jana Pawła II.
2015
2015
Wróć do spisu treści