Rok 2012 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 2012

Na Oścież > 2011 - 2020

W numerze m.in.:
 • Kohelet, czas i my,
 • Kazanie Arcybiskupa,
 • Stały dyżur spowiedniczy.
 • Wiodącym tematem bieżącego wydania jest czas. Jak często powtarzamy, czas biegnie nieubłaganie, nie mamy czasu. czas robi swoje, leczy rany itp. Tak niedawno mieliśmy Nowy Rok, a już nastał Wielki Post i za 40 dni (z wyłączeniem niedziel i dni Wielkiego Tygodnia) będzie Wielkanoc.
 • W wydaniu jest rozmowa z zegarmistrzem – panem Zbigniewem Mikietyńskim – specjalistą od urządzeń mierzących czas, czyli najróżniejszych czasomierzy. Rozmowa dotyczy nie tylko spraw związanych z zegarami.
 • Są opisy wydarzeń w parafii, a wśród nich cytowane jest kazanie ks. abpa Jana Pawłowskiego wygłoszone podczas Pasterek.
 • Wydarzeniem niezwykłym jest rozpoczęcie działania „Stałego Konfesjonału”. Pisze o tym ks. Proboszcz i jest specjalny tekst na str. 9.
 • W części „Informujemy, zawiadamiamy” są zapowiedzi wielu wydarzeń dotyczących Wielkiego Postu, tj. celebracji Dróg Krzyżowych, Gorzkich Żali, Rekolekcji i XII już Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci.
 • Jest też informacja o tym (str. 8), że trwają przygotowania do XXX rocznicy powstania naszej Parafii i planowanego wydania okolicznościowej – jubileuszowej monografii.
         
2012
2012

W numerze m.in.:
 • Życie – śmierć – zmartwychwstanie,
 • Droga do wieczności.
 • Wiodącym tematem bieżącego wydania jest hasło „Droga ku wieczności”. Zapyta ktoś – skąd taki temat? Otóż, najlepiej by było, aby każdy człowiek miał cel swego życia. Zdarza się, że te małe cele wielokrotnie zmieniają kierunek jego wędrówki, zmieniają życiową drogę. Dobrze jest, gdy ta droga, którą idzie, zmierza ku wieczności.
 • Mieliśmy rekolekcje, Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale i inne ćwiczenia wielkopostne. To stały zestaw przypomnień o celu życia człowieka, czas refleksji.
 • Rozmowa miesiąca toczy się z ks. Bogdanem Bartołdem. Jest jak zwykle wielowątkowa, ale w dużej części nawiązuje do rekolekcji parafialnych dla dorosłych.
 • Są też zaproszenia do celebracji Wielkiego Tygodnia, Niedzieli Palmowej, Misterium Męki Pańskiej, Triduum Paschalnego.
2012
2012

W numerze m.in.:
 • XII Misterium,
 • Sanktuaryjne obrazy,
 • Wielkotygodniowe dekoracje.
 • Wiodącym tematem bieżącego wydania jest hasło „Kościół naszym domem”. Dlaczego taki temat? Otóż, trwa rok liturgiczny pod takim właśnie hasłem. Bo Kościół to dom: dla twórców, wykonawców i odbiorców Misterium Męki Pańskiej, powstającego mimo najróżniejszych trudności; dla pomysłodawców i autorów dekoracji kaplicy przechowania – „Ciemnicy” i Grobu Pańskiego, którzy prowokują niecodziennym jej stylem; dla spóźnionego penitenta korzystającego z „Nocy konfesjonałów”, wreszcie to dom dla członków różnych wspólnot i ruchów świeckich.
 • Nawiązują do tych spostrzeżeń „Zamyślenia” Księdza Proboszcza i rozmowa miesiąca tocząca się z Januszem Stryjeckim - wędrownym katechistą. Rozmowa w dużej części pokazuje trud wieloletniej formacji na Drodze Neokatechumenalnej, czyli we wspólnotach Neokatechumenatu.
 • Są zaproszenia do różnych majowych celebracji, poczynając od tradycyjnych Nabożeństw majowych dla dorosłych i dzieci, u nas w kościele i przy figurze Matki Bożej Fatimskiej; celebracji Nabożeństw Fatimskich, I Komunii Świętej, radości „narodzin” nowego prezbitera, naszego parafianina ks. Adama Rożniakowskiego, czy 25-lecia DA „Martyria”.
 • Niniejsze wydanie rozpoczęło XX rok wydawania naszego pisma parafialnego „Na Oścież”. Aż wierzyć się nie chce, że już prawie dwadzieścia lat próbuje redakcja przybliżać parafianom ich Wspólnotę, ich Dom, którym jest miejscem spotkania z najważniejszym Domownikiem. Dziś wielu z tych co pracowali w redakcji już nie żyje. Wielu podupadło na siłach, lub zmienili parafię. Dalej jest jednak grupa, która dalej tworzy kolejne wydania „Na Oścież”. Może mając trochę czasu warto do nich dołączyć? Widać, jaka wielka zaszła zmiana, choćby w szacie graficznej pisma, kiedy pierwsze wydanie przygotowano na kserografie, a dziś cieszymy się pełnokolorowymi stronami na kredowym papierze.
2012
2012

W numerze m.in.:
 • Otwarte serce,
 • XXV lat DA „Martyria”.
 • Wiodącym tematem bieżącego wydania jest hasło „Homo viator”. Tłumacząc to określenie możemy powiedzieć, że jest to człowiek w drodze, pielgrzym.
 • „Zamyślenia” i rozmowa z ks. Proboszczem – Jubilatem jest długa i wielowątkowa. W dużej części pokazuje to, co składa się na trud kapłańskiego posługiwania. Rozmowa jest wielowymiarowa, składa się na nią: wątek rodzinny, seminaryjny, pierwsze doświadczenia duszpasterskie, ale też 40 lat praktyki duszpasterskiej. Czy coś może jeszcze zaskoczyć tak doświadczonego duszpasterza? Jakie są jego aktualne troski i radości? To wszystko składa się na sporą objętość rozmowy. Wszak kapłan to człowiek w drodze.
 • Są zaproszenia do różnych celebracji, poczynając od tradycyjnych: uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej zwanej popularnie Bożym Ciałem z procesją ulicami naszych osiedli i oktawą, nabożeństw czerwcowych w kościele i przy krzyżu misyjnym; Odpustu w kaplicy pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Hospicjum Domu Sue Ryder i wielu innych.
 • Niniejsze wydanie ma numer „200”. Trud przygotowania takiej liczby wydań to wiele godzin pracy redaktorów, duszpasterzy i świeckich, obejmujący zapisywanie, fotografowanie i relacjonowanie wydarzeń parafialnych, rozmów z ciekawymi ludźmi, podejmowania różnych tematów, kontaktów z Czytelnikami i wiele innych. Zapyta ktoś, jak w dobie mediów elektronicznych redagować i o czym pisać, aby słowo pisane było dla nich konkurencją? Widać, że redaktorom „Na Oścież” – póki co – udaje się być konkurencyjnym pismem na rynku mediów.
2012
2012

W numerze m.in.:
 • Kim jest kapłan?
 • „Zamyślenia” ks. Proboszcza nawiązują do niedawnych wydarzeń w parafii, kiedy dwóch młodych parafian zostało kapłanami, a trzech nowych – młodych ludzi z parafii – podjęło decyzję pójścia do seminarium.
 • Było wydarzenie, które uwieńczyło 40 lat kapłaństwa naszego księdza proboszcza Jana Andrzejczaka. W czasie uroczystości padło wiele słów na temat kapłaństwa z ust kaznodziei ks. Lecha Bilickiego i zacnego Jubilata, które można w części poczytać wewnątrz wydania.
 • Rozmowa miesiąca jest z panem Edwardem Niedbalskim, który jest ojcem sześciu synów i prowadzi własną firmę, aby utrzymać rodzinę. Treść rozmowy nawiązuje do pielgrzymowania i wypoczynku.
 • A co poza tym? Tradycyjnie i zgodnie z planem – tak można by określić – wydarzenia ostatnich tygodni w parafii. Świętowaliśmy Boże Ciało z procesją, chodziliśmy na nabożeństwa czerwcowe, i te w kościele i te przy krzyżu misyjnym. Rozpoczynając czas wakacji parafianie rozjechali się w różne strony i rozeszli w różnych grupach pielgrzymkowych: do Chełmna, Częstochowy, Obór i po Fordonie. Przyjmowaliśmy też na nocleg pielgrzymów idących z Gdańska do Częstochowy.
 • Jeden z autorów podjął się opisania ciekawego zjawiska – „roku rolnika”. Co z tego namysłu wyszło? – Poczytajmy.
 • Są też stałe działy, które przynoszą nowe wiadomości w prowadzonych cyklach, czy to o „Ludziach z pomnika”, „płaskorzeźbach” XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej, rozrywki umysłowe i inne.
2012
2012

W numerze m.in.:
 • Podwyższenie Krzyża Świętego.
 • Jest rozmowa miesiąca z ks. Adamem Rożniakowskim, naszym parafianinem, a obecnie wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Łabiszynie. Treść rozmowy obejmuje sporo wątków, w szczególności zaś: jak dojrzewało kapłaństwo ks. Adama, jak przebiegała formacja seminaryjna i wiele innych.
 • A co poza tym? Są refleksje na temat Święta Podwyższenia Krzyża. Możemy o tym przeczytać w „Zamyśleniach” ks. Proboszcza, jak i wewnątrz wydania.
 • Sporą część wydania zajmują wiadomości z „Wiatraka”. Tam rzeczywiście wiele się dzieje. Można poprzeć to dzieło, czy to uczestnicząc w zajęciach dedykowanych dla wszystkich stanów, czy też kupując cegiełki, by wesprzeć fundusz budowy Domu Jubileuszowego.
 • Jest opisana kolejna osoba w cyklu o „Ludziach z pomnika”, „płaskorzeźba” XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej nawiązująca do obozów „GUŁAG”, odpowiedź ks. Melchisedeca na pytanie czytelnika, rozrywki umysłowe i wiele innych.
2012
2012

W numerze m.in.:
 • Dekret Biskupa Bydgoskiego,
 • Odpust w Sanktuarium.
 • Hasło aktualnego wydania „Na Oścież” brzmi: „Być uczniem Chrystusa”.
 • Były dwa odpusty, rozpoczął się ROK WIARY i nowy rok akademicki. Nastał listopad, miesiąc zadumy i pamięci o zmarłych.
 • W wydaniu jest rozmowa z ks. Edwardem Wasilewskim, naszym dawniejszym wikariuszem, a obecnie wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Bydgoszczy. Treść rozmowy obejmuje sporo wątków.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcza, jak i wewnątrz wydania możemy przeczytać o rozpoczętym Roku Wiary.
 • Do roku Wiary nawiązują okolicznościowe dekoracje, tj.: Biblia, Katechizm Kościoła Katolickiego i zbiór dokumentów Soboru Watykańskiego II. Są też specjalne znaki – symbol, logo i świeca.
 • W wydaniu są relacje z wydarzeń parafialnych:
  • celebracji odpustów,
  • świętowania jubileuszy małżeńskich – 1, 5, 10, 15, 20, 25..., które weszło na stałe do kalendarza parafialnego,
  • relacja z inauguracji roku akademickiego.
 • Są też tradycyjnie stałe działy: o „Ludziach z pomnika”, płaskorzeźbie z XII Stacji Kalwarii Bydgoskiej, rozrywki i wiele innych.
2012
2012

W numerze m.in.:
 • Porta Fidei,
 • Mija X lat,
 • Plan Kolędy 2012/2013.
 • Hasło aktualnego wydania „Na Oścież” brzmi: „Narodziny dla nieba”.
 • W wydaniu jest rozmowa z młodymi osobami, które przygotowują się do posługi wolontariusza, a także wolontariuszem – Seniorem pomagającym w hospicjum – Domu Sue Ryder w Bydgoszczy.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcza, jak i wewnątrz wydania możemy przeczytać dalsze refleksje na temat przeżywanego Roku Wiary i na temat nowego Roku Kościelnego pod hasłem „Bądźcie solą ziemi”, wg słów Jezusa skierowanych do uczniów: „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym ją przywrócić? Nie przydaje się na nic!” (Mt 5,13).
 • Wydanie zawiera relacje z wydarzeń parafialnych i stałe działy.
 • Jest również informacja o ukazaniu się nowego kalendarza parafialnego na rok 2013. Oprócz tradycyjnych treści, jak kalendarium, planowanych celebracji i uroczystości parafialnych zawiera również rodzaj opisowej kroniki parafii z okazji przypadającego w 2013 roku XXX rocznicy jej powstania.
 • Zamieszczono też (na str. 13) szczególny apel z okazji X rocznicy śmierci ks. Zygmunta Trybowskiego – pierwszego proboszcza naszej parafii. Myślę, że osoby, które częściej kontaktowały się z śp. ks. Zygmuntem mają choćby jedno doświadczenie, które warto przypomnieć.
2012
2012
Wróć do spisu treści