Rok 1998 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 1998

Na Oścież > 1993 - 2000

W numerze m.in.
 • Głos Anioła: Anioł przyziemny,
 • Tato powiedział: Gubię się...,
 • Rozmowa miesiąca z ks. Bogdanem Kryńskim,
 • Żyć Eucharystią (10),
 • List z Chicago,
 • Ludzie z pomnika (6): Czesław Lorkowski,
 • Europejskie Spotkanie Młodych w Wiedniu,
 • Patronują naszym ulicom: Alfons Licznerski.
 • Obecny numer poświęcony jest okresowi liturgicznemu w roku kościelnym, który podkreśla starania Boga o człowieka. Są więc teksty o spotkaniach opłatkowych, o żywym żłóbku - takiej naszej parafialnej tradycji.
 • Warto zastanowić się nad tekstami, które są próbą interpretacji dekoracji bożonarodzeniowych w naszym kościele.
 • Są też refleksje o karnawale i o komputerach. W cyklu "Komputer na oścież" mamy myśli poświęcone ujemnemu oddziaływaniu tego wynalazku na człowieka. Autorzy proponują lekarstwo. Podobny w swej wymowie jest tekst kolejnego odcinka "A mój tato powiedział". Zniewolony różnymi wynalazkami współczesnej elektroniki, tato marzy sobie o czasach, które...
 • Ważny jest też "Głos z Chicago", w którym Autorka podejmuje aktualną sprawę ekumenizmu. Wtóruje jej w tym Anioł.
 • Pojawiła się zapowiadana rubryka "Jest takie miejsce na świecie". Autorka opisuje amerykańską Częstochowę, Doylestown. A może są takie osoby, które mogłyby podzielić się swoimi wrażeniami z innych miejsc?
 • Zbliża się szybko nasz jubileusz - 50. numer miesięcznika "Na oścież" i 5 lat obecności w parafii MBKM w Bydgoszczy. Mile widziane listy i teksty okolicznościowe.
1998
1998

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła: List i wypoczynek,
 • Tato powiedział: Jak zabawa to...,
 • Rozmowa miesiąca z Matką Teresą z Kalkuty,
 • Żyć Eucharystią (11),
 • Statystyka kolędowa 1997/98,
 • Ludzie z pomnika (7) Maksymilian Ossowski,
 • Dawne obyczaje? Gromniczna,
 • Ankieta "50",
 • Patronują naszym ulicom: Stanisław Tychoniewicz.
 • Już za niecały miesiąc ukaże się jubileuszowy - 50. numer miesięcznika "Na oścież". Do tego doniosłego wydarzenia nawiązuje ankieta, którą kierujemy do naszych PT Czytelników. Oczekujemy dużo odpowiedzi. Będą też inne okolicznościowe teksty.
 • A obecne wydanie "Na oścież" zawiera wiele tekstów poważnych i refleksyjnych, jak i takich, które opowiadają o wypoczynku i rozrywce.
 • Naprawdę trudno jest wymyśleć i sposób "walki" z przyzwyczajeniami o czym piszą Irena Jadwiga i Obserwator. Irena/Jadwiga porusza sprawy mieszczące się w granicach budowli kościoła, zaś Obserwator i zajmuje się najbliższym otoczeniem naszych domów. Martwią się oboje. Może, podpowiemy im, jak zaradzić tym sprawom?
1998
1998

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła: Wielkie małe...,
 • Tato powiedział: Święta, rocznice,
 • Rozmowa miesiąca z s. Jadwigą Skudro,
 • Żyć Eucharystią (12),
 • Pięćdziesiąt darów dla wszystkich - o jubileuszowym "50" wydaniu "Na oścież",
 • Ludzie z pomnika (8) Medard Męczykowski,
 • Grupa parafialna "Dąb",
 • Patronują naszym ulicom: Czesław Nieduszyński.
 • I tak zwyczajnie pojawił się już 50-ty numer miesięcznika "Na oścież". Zwyczajność tę podkreśla ta sama szata graficzna, autorzy tekstów, stałe działy. Nie ma w nim "fajerwerków". Przypomina to nam fakt, że od początku pismo to powstaje wyłącznie dzięki zapałowi i całkowicie nieodpłatnej (od momentu powstawania tekstów do kolportażu włącznie) pracy zespołu wielu ludzi. Jest też okazja, żeby podkreślić trwającą od początku opiekę nad pismem naszej patronki Matki Bożej Królowej Męczenników (będzie czas o tym więcej napisać w następnym numerze, który ukaże się dokładnie pięć lat od opublikowania pierwszego wydania).
 • Dziś znajdujemy wiele ciepłych słów pod adresem Redakcji. Wspomina się różne momenty związane z powstawaniem i tworzeniem naszego pisma. Piszą o tym m.in. Anioł, KfAD, s. Chryzostoma. Jako dodatkowe i szczególne wspomnienie tego faktu niech będzie rysunek (patrz str. 6) - jeden z projektów winiety pisma.
 • Trwa Wielki Post, do czego nawiązuje wiele tekstów. Ich treść jest poniekąd częścią odpowiedzi na postulaty naszych PT Czytelników - uczestników trwającej ankiety - (przedłużono termin, aby była szansa dla innych respondentów) by np. były zamieszczane podstawowe wiadomości z katechezy, wyjaśnienia dotyczące historii, symboliki znaków w liturgii itd.
 • Ważny jest też tekst o sektach. W bardzo prosty sposób pokazuje on mechanizm ich działania, tj. werbowania, "obróbki doktrynalnej" i zniewalania swoich członków. Warto nad nim pomyśleć i popatrzeć, czy aby ktoś z naszych bliskich nie wykazuje podobnego zachowania.
 • Zaskoczeniem jest liczba informacji - świadectwa życia sakramentalnego (chrzty - śluby - pogrzeby). Mało rodzimy się, mało ślubujemy, mało umieramy???
 • Koniecznie też muszę się odnieść do dwóch jeszcze tekstów. Zarówno w relacji ze zbiórki na rzecz powodzian, jak i pobytu w naszej parafii ks. Ryszarda Halmy, który kwestował na rzecz Fundacji SOS Poczętego Życia wyłania się piękny obraz. Widać, jak wielu ludzi poważnie traktuje swoją wiarę, wezwania do uczynków miłosierdzia.
1998
1998

W numerze m.in.:
 • Głos Anioła: Smutek i radość...,
 • Tato powiedział: Być wesołym,
 • Rozmowa miesiąca z ks. Krzysztofem Buchholzem,
 • List z Chicago Wielkanoc w Ameryce,
 • Ludzie z pomnika (9) Apolonia Niewitecka,
 • Patronują naszym ulicom (33): Piotr Wiszniewski.
 • I tak rozpoczęliśmy nową pięćdziesiątkę ukazywania się "Na oścież". Swoistym podsumowaniem jest głos Czytelników, którzy odpowiadając na pytania ankiety, ocenili nasze pismo i podali kierunki jego rozwoju. Dziękujemy im za to.
 • Zbliża się Wielkanoc - najważniejszy dzień w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego i dla każdego wierzącego. Jak spędziliśmy czas przygotowań do tego Dnia pokazują różne teksty będące relacjami, refleksjami z przeżytych rekolekcji.
 • Z powodu braku miejsca (nadmiar tekstów okolicznościowych, które szybko ulegają dezaktualizacji) odłożyliśmy moment prezentacji zespołu redakcyjnego na później.
1998
1998

W numerze m.in.:
 Głos Anioła: Prawdziwa...,
 • Tato powiedział: Rzemieślnik to był...,
 • Rozmowa miesiąca z siostrami: Lidią, Miriam i Ewą,
 • Prezentacja Kolegium Redakcyjnego "Na oścież",
 • Żyć Eucharystią (13),
 • Poradnik młodego fatyganta,
 • Ludzie z pomnika (10) Kazimierz Lewandowski,
 • Patronują naszym ulicom (34): Jan Piechocki.
5 lat Na oścież

II Spotkanie redakcji prasy parafialnej w Bydgoszczy
 • I stało się to, co stać się musiało. Dziś dokonujemy wierszowanej prezentacji zespołu redakcyjnego "Na oścież". Na inne sposoby pokazania pracy Zespołu Redakcyjnego przyjdzie jeszcze czas.
 • Teść niniejszego numeru to wiele tekstów nawiązujących do tradycyjnego w Polsce, majowego poruszenia serc i jego skutków. Szczególne w tym względzie są myśli Anioła i Agnieszki - nastolatki.
 • Sporo miejsca zajmuje też zbliżająca się Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zarówno rozmowa miesiąca z naszymi Siostrami Misyjnymi, jak i tekst o Nocy Ducha Świętego (Lednica) pokazują Jego miejsce w Kościele.
1998
1998

W numerze m. in.:
 • "Dziś nikt i nic nie przeszkadza w organizacji podniosłej procesji Bożego Ciała, dajmy temu wyraz wystrojem okien, balkonów na drodze przemarszu Pana, a przede wszystkim uczestniczmy w procesji" - o uroczystości Bożego Ciała,
 • "Można popierać aborcję, kradzieże i jeszcze po drodze do kościoła się kłócić, żyć w nienawiści do sąsiadów, rodziców i być na Eucharystii, czuć się katolikiem. W tym sensie Kościół rzeczywiście potrzebuje odnowienia." - z ks. Leszkiem Paszkiewiczem wikariuszem w naszej parafii - rozmawiają Irena Jadwiga i Wojciech,
 • "Od samego początku edukacji dzieci uczą się współzawodnictwa. (...) Każdy stara się być najlepszy za wszelką cenę, a pomaganie sobie nawzajem nie jest za bardzo w modzie. - pisze w liście z Chicago siostra Chryzostoma,
 • "Bezpośrednio pod bramą umieszczone były stągwie (piękne gliniane naczynia) wypełnione święconą wodą. Każdy przechodzący maczał ręce w wodzie i czyniąc znak krzyża świętego wchodził w świat niosąc bogactwo przeżytych chwil, stając się od tej pory świadkiem Chrystusa",
 • O Lednicy pisze Mietek.
 • Zapewne drodzy PT Czytelnicy zauważyli zmiany w sposobie redagowania niniejszego numeru. Uwaga ta dotyczy szczególnie pierwszej strony. Czekają nas następne zmiany. Chętnie usłyszymy Waszą opinię o "nowościach".
 • Rozmowa miesiąca z księdzem Leszkiem jest okazją by choć w części zrozumieć szerokie pola działań każdego z kapłanów pracujących w parafii.
 • I to wydanie nabrzmiałe jest różnymi okolicznościowymi tekstami. Sprawy dziecięctwa, Eucharystii i są najczęściej poruszane.
 • Godne uwagi są też wrażenia uczestników czuwania nad jeziorem Lednica.
1998
1998
Nr 7-8 (54) lipiec-sierpień 1998

W numerze m.in.:
 • Nastaw się na pielgrzymkę, a nie na zwiedzanie! Jeśli i ten wariant odpada, to zrób sobie małą, własną pielgrzymkę. Może w jedną z niedziel zamiast wygodnie pojechać samochodem do kościoła idź pieszo? A może powędrujesz na Mszę Świętą gdzieś dalej? Spróbuj! (Głos Anioła),
 • Zanim młody ksiądz zostanie proboszczem bywa wikariuszem, w kilku parafiach. Tam styka się z różnymi środowiskami wiernych. Uczy się również doświadczając współpracy z różnymi proboszczami. Zwykle jest tak, że przyjmuje to co dobre, a odrzuca to co nieskuteczne. Sam byłem wikarym w Grodzicznie, Drzycimiu, Iłowie, Wejherowie, Toruniu, Wąbrzeźnie. Od każdego z proboszczów nauczyłem się czegoś. (Rozmowa miesiąca z ks. Romanem Bulińskim, proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie).
 • Zbliża się szybko jubileusz 15-lecia istnienia naszej parafii. Rozmowa miesiąca z księdzem Romanem jest okazją by wrócić do "korzeni", czyli parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie. Okazuje się, że możemy być dumni ze swej Parafii Matki, bowiem jej historia sięga początków chrześcijaństwa na tych terenach.
 • Większość tekstów numeru nawiązuje do czasu, który przeżywamy, dni wakacji. Spróbujmy prześledzić je uważnie.
 • Trudnym do pojęcia jest akt wandalizmu, którego dopuścili się "nieznani sprawcy", zrywając tablice z pomnika w Dolinie Śmierci. Pisze o tym KfAD, któremu szczególnie na sercu leży dbałość o znaki i symbole pamięci narodowej i jestem przekonany, że nie tylko Jemu.
 • Warto jeszcze wspomnieć, że naszemu miesięcznikowi nadano szczególny wyróżnik, którym jest numer indeksu prasowego ISSN.
1998
1998
Nr 9-10 (55) wrzesień-październik 1998

W numerze m.in.:
 • Twoja parafia jest trochę jak wielka, wielopokoleniowa rodzina. Przeżywa chwile trudne i radosne, kłótnie i wielkie powroty, i miłość, tę codzienną, z przebaczeniem... (Głos Anioła str. 2) Już po raz piąty na szlak Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki Gnieźnieńskiej wyruszyła grupa akademicka Przezroczysta. Miałem również możliwość wędrować w tej grupie w tym roku. Dlaczego ta grupa? Przede wszystkim odpowiadał mi duch duszpasterstwa akademickiego, z którego ta grupa wyrosła. Jest to specyficzne bogactwo młodych ludzi, pragnących we wspólnocie kroczyć na Jasną Górę i pomagać sobie...
 • Przeżyliśmy jubileusz 15-lecia istnienia naszej parafii. Przygotowywaliśmy się do niego poprzez różne prace i ćwiczenia duchowe. Czy tak go sobie wyobrażaliśmy?
 • Z pewnością będziemy do tego wydarzenia powracać. Jedno jest pewne, że dużo wydarzyło się w okresie tych 15 lat. Od porównywalnego ze słowami "Niech się stanie" dekretu bpa Mariana Przykuckiego, przyjęcia zadań przez ks. Zygmunta Trybowskiego, poprzez liczne prace i ofiary wielu parafian i innych przyjaznych nam ludzi. Powstało dzieło: Kościół jako Wspólnota i kościół jako budowla, schronienie, miejsce czci i wołań do Pana.
 • Pewnym odbiciem naszej kondycji jest rozmowa miesiąca z Anią i Jerzym, prezentacja ruchów, grup i wspólnot świeckich działających w parafii, jak i inne okolicznościowe teksty.
 • Warto przyjrzeć się też stronom informacyjnym. Ponad dwa miesiące, które upłynęły od poprzedniego wydania "Na oścież" zostawiły swoisty ślad.
 • Godnym podkreślenia jest integracja działań wspólnot wokół idei Sejmiku Parafialnego, nowej inicjatywy duszpasterzy i wiernych świeckich. Jest to dobry znak.
1998
1998

W numerze m.in.:
 • Często najbliżsi są najdalszymi kontynentami, zupełnie nieznanymi, czekającymi na odkrycie... Głos Anioła,
 • "Dla formacji duchowej ważna jest modlitwa, z którą ściśle łączy się praca fizyczna i intelektualna." - rozmowa miesiąca z o. Markiem,
 • Kiedy patrzę na Papieża przemawiającego do tłumów wpatrzonych w niego z uwielbieniem, skupionego w modlitwie, cierpiącego, uśmiechniętego, dowcipkującego słowem, gestem, mimiką myślę o jego umiejętności nawiązywania kontaktu z ludźmi. -redakcyjna sonda "Jan Paweł II".
 • W niniejszym numerze można znaleźć wiele okolicznościowych tekstów, które nawiązują do różnych wydarzeń,
 • O XX-leciu pontyfikatu Ojca Świętego opowiadają uczestnicy redakcyjnej sondy. W odpowiedziach można znaleźć wiele osobistej refleksji nad minionym papieskim dwudziestoleciem i osobą Papieża,
 • Są też relacje z V Akademickich Dni Młodych. Obejmowały one również ćwiczenia rekolekcyjne, przygotowujące studentów do trudów rozpoczętego nowego roku akademickiego 1998/99.
 • Wiele tekstów nawiązuje do kończącego się roku kościelnego, poświęconego szczególnie Duchowi Świętemu. Warto też spojrzeć na proces przygotowywania się kandydatów na misjonarzy, o którym opowiada o. Marek.
 • Ciekawymi tekstami są relacje z XVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy oraz V Diecezjalnego Spotkania Misyjnego w Gnieźnie. Projektuje się Kalwarię Bydgoską.
 • Nadchodzi nowy rok kościelny, poświęcony Bogu Ojcu, a z nim Adwent.
1998
1998
Nr 12 (57) grudzień 1998

W numerze m.in.:
 • Wychować na szlachetnych ludzi,
 • Ojcu, który jest w niebie,
 • Dary Ducha Świętego,
 • Mierzenie czasów,
 • Dwa testamenty,
 • Nowy Rok - nowe województwo,
 • Dzień jeden w roku.
 • Rozpoczął się ostatni rok przygotowań do Jubileuszu 2000 - Rok Ojca. Są na ten temat teksty - warto pomyśleć. Kalendarz parafialny zawiera wiele symboli i znaków. Każdy z nich informuje i jednocześnie zaprasza.
1998
1998
Wróć do spisu treści