Rok 2013 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 2013

Na Oścież > 2011 - 2020

w numerze min.:
 • Świętowanie niedzieli,
 • Polichromia,
 • Liczenie wiernych.
 • Bieżący rok to czas jubileuszu XXX lat Parafii. Warto pokusić się o osobistą refleksję.
 • Hasło bieżącego wydania brzmi: „O świętowaniu niedzieli”.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcza, jak i wewnątrz wydania możemy przeczytać refleksje na temat przeżywania niedzieli.
 • W wydaniu jest rozmowa z osobami, które prowadzą Centrum Trzeciego Wieku w Bydgoszczy na Osiedlu „Przylesie” w ramach Stowarzyszenia Sue Ryder. Osoby te pokazują jak być aktywnym seniorem.
 • Od listopada ubiegłego roku trwają prace nad wystrojem naszej świątyni. Można już dostrzec powstający znacznych rozmiarów obrazy bł. papieża Jana Pawła II i Chrystusa Miłosiernego. Pojawiły się nowe ławki przy konfesjonałach, w planie są jeszcze inne prace, które potrwają wiele miesięcy. Jest w wydaniu informacja o tym z „pierwszej ręki” – samego Księdza Proboszcza. Precyzyjnie opisuje zaawansowanie prac i jak będzie wyglądał nasz kościół po ich zakończeniu.
 • Wydanie zawiera relacje z wydarzeń parafialnych i stałe działy. Są więc wspomnienia minionych tygodni.
 • Warto przeczytać krótką refleksję na temat dekoracji świątecznych na Boże Narodzenie, jak i informację o tym, ile ludzi musi się trudzić, aby przetrwała tradycja parafialna. Myślę tu o XX odsłonie Żywego Żłóbka. Z moich wyliczeń wyszło, że bezpośredni udział w tym przedsięwzięciu brało około siedemdziesiąt osób – młodszych i starszych. Jest to z pewnością promieniujące daleko poza granice parafii świadectwo o tym, jak mogły wyglądać chwile narodzin Chrystusa, i że warto je „opowiadać” kolejnym pokoleniom.
 • W stałych działach jest kolejny odcinek cyklu „Ludzie z pomnika”. Tym razem poznajemy osobę, o której świadectwo dają krewni mieszkający daleko poza Polską.
 • Są zapowiedzi celebracji wielkopostnych: rekolekcji, Dróg Krzyżowych, czy Gorzkich Żali. Kalwaria w Dolinie Śmierci jest już w zasadzie ukończona. Brakuje jedynie nasadzeń i innych elementów zieleni. Można więc i samemu, czy w grupie rodzinnej (w ramach świętowania niedzieli) powędrować z modlitwą, np. Drogi Krzyżowej (nazwy i rozważania są już umieszczone przy kolejnych stacjach).
 • Na stronach 13 i 15 są „liczby parafialne”. Warto je obejrzeć i nad nimi pomyśleć.
2013
2013

W numerze m.in.:
 • Polichromie kościoła,
 • Wędrowny casting,
 • Echo rekolekcji.
 • Wydarzeniem bez precedensu ostatnich tygodni była (28 lutego br.) rezygnacja z urzędu papieża Benedykta XVI i (13 marca br.) wybór nowego papieża Franciszka z Argentyny (jezuity). Pisze o tym ks. Proboszcz.
 • 4 kwietnia 2013 r. przypada XX rocznica redagowania pisma parafialnego „Na Oścież”. Przeglądając 205 wydań archiwalnych można powiedzieć, że „Na Oścież” jest ważnym źródłem informacji i zapisu minionych lat. Redaktorzy obiecali napisać więcej o tym w najbliższym wydaniu.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz zamieszcza refleksje na temat krzyża i zmartwychwstania.
 • W wydaniu jest rozmowa z ks. Markiem Batorem – tegorocznym rekolekcjonistą. Ksiądz Marek opowiada o swojej parafii, duszpasterstwie akademickim i pracy z młodymi ludźmi. Opowiada też, w różnych aspektach, o kondycji wiary współczesnego człowieka.
 • Jest też kolejna informacja Księdza Proboszcza o pracach nad wystrojem świątyni. Opisuje jak będzie wyglądał nasz kościół po ich zakończeniu. Jednocześnie kieruje do parafian prośby.
 • Warto przeczytać krótką notatkę o rekolekcjach braci z Towarzystwa Świętego Wojciecha w Laskowicach Pomorskich i relację z „Casting’u”, czyli niezwykłego sposobu zwiedzania Domu Jubileuszowego, którego budowa zmierza ku końcowi. Dom robi wrażenie w każdym wymiarze. Aby mógł rozpocząć działalność potrzebna jest pomoc, np. udział w akcjach: „Daj piątaka na Wiatraka” i odpisu 1 procenta od podatku, czy też nasza modlitwa.
2013
2013

W numerze min.:
 • Zmartwychwstawanie,
 • Pielgrzymowanie w Roku Wiary,
 • Ołtarz Miłosierdzia,
 • XX lat „Na Oścież”.
 • Niezwykłym wydarzeniem w życiu parafii była „wizyta” szczególnego gościa – ołtarza adoracji zwanego „Gwiazdą Kazachstanu”. Nasze Sanktuarium znalazło się na drodze wędrówki po Polsce tego niezwykłego dzieła. O tym, co to jest, kto jest jego wykonawcą i do czego służy, można znaleźć w wydaniu. Powiem, że obecność ołtarza adoracji podkreślała najważniejsze dni roku kościelnego przeżywane u nas w parafii i została pięknie wykorzystana. Szczególna sytuacja miała miejsce w dniach Triduum Paschalnego, kiedy „Gwiazda” pełniła rolę Grobu Pańskiego. Niezapomniane godziny przeżyliśmy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, kiedy w kościele trwała adoracja przy Grobie Pańskim animowana przez wspólnoty parafialne i „Noc konfesjonałów”. Znakiem wielkich, religijnych przeżyć były wpisy osób do księgi pamiątkowej towarzyszącej ołtarzowi.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz snuje refleksje na temat pobytu „Gwiazdy” w parafii.
 • Jest rozmowa z ks. Andrzejem Marmurowiczem, który, jako szczególny kustosz „Gwiazdy” – ołtarza adoracji, na czas pielgrzymowania jej w Polsce, opowiada o swojej pracy misyjnej w Kazachstanie.
 • Są informacje na temat pielgrzymek do i z naszego Sanktuarium w Roku Wiary.
 • Treść wydania uzupełniają refleksje z okazji XX rocznicy pierwszego wydania „Na Oścież”. Mówią o niej członkowie aktualnego Kolegium Redakcyjnego.
 • Są też informacje o pracach nad wystrojem świątyni i o rozstrzygnięciu „plebiscytu”
 • parafialnego, który obejmuje spis świętych i błogosławionych planowanych do umieszczenia na jej ścianach.
 • Koniecznie trzeba wspomnieć o przeprowadzce „Wiatraka” do Domu Jubileuszowego i uroczystym świętowaniu z tej okazji.
2013
2013

W numerze m.in.:
 • Program Misji Świętych,
 • Narodziny Sanktuarium,
 • Fordońskie Sacrum.
 • Tematem wiodącym jest „sanktuarium” w różnym rozumieniu i ujęciu.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz zamieszcza refleksje na ten temat.
 • Jest rozmowa z ks. Dawidem Wejnerowskim, naszym parafianinem, a dziś wikariuszem w amerykańskiej parafii, położonej w odległości ok. 75 km od Nowego Jorku. Rozmowa jest długa, ale mieści tyle treści, że jej lektura nie będzie zmarnowanym.
 • Treść wydania wypełniają również refleksje z okazji XXX rocznicy powstania naszej parafii pw. MB Królowej Męczenników.
 • Znajdziemy też informacje o kolejnych postaciach świętych i błogosławionych, których zestaw powstał w wyniku rozstrzygnięcia „plebiscytu” parafialnego.
 • W ciągu ostatnich miesięcy nasza świątynia bardzo wypiękniała, pojawiły się wizerunki na ścianach prezbiterium i tzw. transepcie (nawa poprzeczna w kościele, usytuowana pomiędzy korpusem nawy a prezbiterium, u nas bardziej umowna, przyp. red.). Mamy więc w prezbiterium obrazy: „Ecce Homo” („Oto Człowiek”) i wizerunek Matki Bożej Bolesnej, tzw. Pietę, oraz postaci Chrystusa Miłosiernego i bł. Jana Pawła II. Powie ktoś, że obrazy Bronisława Mytycha – artysty z Poznania nie bardzo odpowiadają naszym wyobrażeniom. Zgoda. A ja jestem dumny, że np. Jezus Miłosierny jest inny niż na znanych nam obrazach. Najważniejszą cechą jest to, że jest NASZ. Dość powiedzieć, że Faustynie Kowalskiej (dziś świętej) też nie podobał się obraz wykonany w roku 1934 przez Eugeniusza Kazimirowskiego „Jezu ufam Tobie”.
2013
2013

W numerze m.in.:
 • Moja parafia,
 • Na XXX-lecie parafii,
 • Odpust w Sanktuarium,
 • Misje parafialne,
 • Ludzie z pomnika: Józef Majsza.
 • Tematem wiodącym jest „XXX lat – jubileusz Parafii” w różnym rozumieniu i ujęciu.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz pisze i na ten temat. Warto je przeczytać. Kilka osób napisało też, czym jest dla nich parafia. Te słowa też są ciekawe.
 • Jest rozmowa z ks. Przemysławem Kwiatkowskim, naszym tegorocznym misjonarzem. Rozmowa jest o całowaniu i rozesłaniu. Może z niej to bezpośrednio nie wynika, ale podczas każdej Eucharystii mamy przynajmniej pięć pocałunków: na powitanie – ołtarza, księgi Pisma Świętego, Eucharystii i Komunii św., na „Przekażcie sobie znak pokoju” i na pożegnanie ponownie pocałunek ołtarza. O tych znakach z konieczności krótko, bo misje trwały pięć dni, o innych treściach misyjnego przepowiadania toczy się rozmowa. Są też inne jej wątki.
 • Treść wydania wypełniają również inne teksty z okazji XXX rocznicy powstania naszej parafii pw. MB Królowej Męczenników. Znajdziemy informacje o kapłanach i siostrach zakonnych pracujących tu kiedyś i dziś.
 • Są teksty na temat celebracji Triduum związanego z odpustem w Sanktuarium.
 • Robi wrażenie liczba 42 kapłanów, którzy dotąd pracowali i pracują, rezydowali i rezydują pomagając w posługach duszpasterskich w naszej parafii, oraz 13 sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego (SSpS).
 • Są też tradycyjne „stałe” działy, a wśród nich przejmująca historia kolejnych „Ludzi z pomnika”, czy też ks. Melchisedec odpowiadający na pytanie „Karoliny” – „Co to jest uczciwość małżeńska?”.
2013
2013

W numerze m.in.:
 • Minął Rok Wiary,
 • Miary kultury,
 • XXX Odpust parafialny,
 • Służebnica Pańska.
 • Aktualne wydanie „Na Oścież”, ukazuje się po świętowaniu jubileuszu XXX rocznicy powstania Parafii i u końca Roku Wiary.
 • Z okazji jubileuszu ukazało się okolicznościowe wydanie książkowe poświęcone historii parafii i Sanktuarium.
 • Bądź pozdrowiony Krzyżu jedyna nadziejo to zawołanie naszego ks. bpa Jana Tyrawy, który 5 października obchodził XXV-lecie sakry biskupiej. Ze słów ks. Biskupa zapamiętałem takie – Zło jest banalne, dlatego, że może je popełnić każdy.
 • W „Zamyśleniach” ks. Proboszcz pisze na temat mijającego Roku Wiary.
 • Kilka osób napisało też o tym, jak przeżyły ten rok specjalnych łask.
 • Jest rozmowa z Adrianem Korczago – duchownym luterańskim, obecnie nauczycielem akademickim na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ks. Adrian głosił u nas kazania w niedzielę hospicyjną. Warto tę rozmowę przeczytać, mimo jej sporych rozmiarów. Znaczna jej część poświęcona jest rozmowie w obliczu śmierci.
 • W wydaniu można zaleźć też treść kazania ks. Przemysława Książka i relację z uroczystości jubileuszowych z okazji XXX-lecia powstania parafii.
 • Są też tradycyjne „stałe” działy, a wśród nich kolejna przejmująca historia z cyklu „Ludzie z pomnika”.
2013
2013

W numerze m.in.:
 • Nowy Rok Kościelny,
 • „Wiatrak” uratowany,
 • Plan kolędy 2013-2014.
 • Aktualna rozmowa miesiąca prawie w całości dotyczy ostatnich chwil człowieka na ziemi. Rozmówcą jest dr nauk medycznych Andrzej Stachowiak, a jednocześnie prezes Pallmed, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, działającego na terenie naszej Parafii. W niedzielę hospicyjną nasz Rozmówca próbował w kilku słowach przybliżyć działalność tej placówki, a teraz poznajemy ją w znacznie szerszym zakresie. Zapyta ktoś, dlaczego akurat takie treści publikuje się na Boże Narodzenie? Odpowiem bez wahania. Dla pacjentów z nieuleczalną chorobą, osób starszych, chwila śmierci jest narodzinami, jak wierzymy, do nowego życia.
 • Wyjątkowym podsumowaniem mijającego czasu jest tabela zawierająca liczby osób przybywających do świątyni naszego Sanktuarium na celebrację Eucharystii. Zaleźć można też w wydaniu treści nawiązujące do tematyki nowego roku kościelnego.
 • Jest plan kolędy i tradycyjne „stałe” działy.
   
2013
2013
Wróć do spisu treści