Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Miesięcznik parafialny „Na Oścież” powstał z inicjatywy trzech osób: Bogdana Matejka, Mieczysława Pawłowskiego i ks. Krzysztofa Buchholza. Od początku istnienia Kolegium Redakcyjnemu przewodniczył Mieczysław Pawłowski. Pierwsze wydanie miesięcznika ukazało się w Niedzielę Palmową 4.04.1993 roku.
Drodzy Czytelnicy

Parafia Matki Bożej Królowej Męczenników obejmuje część Nowego Fordonu zamieszkałą przez około 20 tys. osób. Zdecydowana większość z nich to katolicy. W tak wielkiej społeczności, szczególnie nowo powstałych osiedli, niezwykle istotnym problemem jest jej integracja oraz obieg informacji. Żyjemy wśród siebie ale obok siebie. Nie znamy problemów ludzi z którymi się spotykamy ani tych, którzy potrzebują pomocy. Obracamy się z reguły w wąskim gronie bliskich znajomych, a nasze rozmowy najczęściej dotykają tylko powierzchniowych spraw. Wiemy, że istnieją w parafii jakieś ruchy czy wspólnoty, brakuje nam jednak odwagi by zrobić ten pierwszy krok lub nie wiemy do kogo się zwrócić. Informacje docierające do nas w ogłoszeniach duszpasterskich, ze względów technicznych mogą być sygnalizowane tylko hasłowo, a te zawarte na tablicach ogłoszeń lub w gablotach nie zawsze przyciągają naszą uwagę.

Chcąc wypełnić chociaż w części tę lukę oddajemy do Państwa rąk pismo parafialne. Pragniemy nie tylko przekazywać w nim najważniejsze informacje z życia naszej wspólnoty, ale także skupić wokół naszego pisma ludzi, którzy chcieliby coś dobrego zrobić lub przekazać. Każde działanie przyczyniające się do integracji parafii w duchu pokoju i miłości spotka się z naszym wsparciem. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy. Stawiamy dopiero pierwsze, niezbyt udane jeszcze kroki, przed nami daleka droga. Wyruszamy w nią wsparci błogosławieństwem księdza Proboszcza i ufni, że znajdzie się wiele osób, które nam chętnie pomogą.
Kolegium redakcyjne
Wróć do spisu treści