Złoty jubileusz kapłaństwa – Prałat Jan Andrzejczak

„Ciągle jesteście wezwani do radykalizmu ewangelicznego” – mówił bp Krzysztof Włodarczyk, który w katedrze przewodniczył Mszy św. z udziałem kapłanów, świętujących jubileusz 50-lecia święceń.

W pierwszy czwartek miesiąca przy ołtarzu stanęli księża, którzy przyjęli sakrament 10 czerwca 1972 roku. – Gromadzicie się w kościele katedralnym. Tutaj, gdzie tak wiele razy słowo Boże głosił bł. kard. Stefan Wyszyński, który was wyświęcił. Zewnętrznym znakiem jego duchowej obecności jest pastorał, którego używa dzisiaj biskup – mówił proboszcz katedry ks. prałat Stanisław Kotowski. – Każda rocznica to okazja do tego, by odkrywać tożsamość i korzenie, które są niezaprzeczalnie boskie. Jesteśmy świadomi, że Bóg powołał nas nie na podstawie naszych czynów i wyjątkowości, ale stosownie do własnego postanowienia i łaski – mówił w czasie homilii bp Krzysztof Włodarczyk.

Mówiąc o radykalizmie ewangelicznym, bp Włodarczyk wskazał na postaci św. Jana Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Homilia

 

 

Biskup bydgoski prosił obecnych w katedrze, by w swoich modlitwach pamiętali zawsze o kapłanach, a jubilatom życzył zapału, entuzjazmu w posłudze oraz trwania w jedności z Chrystusem.

Święcenia kapłańskie w 1972 roku przyjęli księża: Michał Jóźwiak, Grzegorz Rosiński, Henryk Sobierajski, Jan Szrejter i Roman Szulga (posługujący w archidiecezji gnieźnieńskiej), Janusz Pytlik (posługujący w diecezji kaliskiej) oraz Jan Andrzejczak, Jan Dzierla, Maciej Gutmajer, Michał Kostecki, Franciszek Nowakowski, Edmund Sikorski i Jan Tutka (posługujący w diecezji bydgoskiej). Do wieczności odeszli księża: Ryszard Kuchta, Władysław Matuszak, Władysław Sobański, Bogumił Stachowiak i Józef Klapiszewski. – Pragnę podziękować Najwyższemu Panu, Matce Najświętszej i świętym patronom, którzy przez te pięćdziesiąt lat prowadzili nas w kapłańskim życiu. Nasza radość  wynika przede wszystkim z wierności Panu Bogu – powiedział w imieniu jubilatów ks. prałat Jan Andrzejczak, proboszcz bydgoskiej parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

Date