Transmisja LIVE z naszej bazyliki

Ogłoszenia duszpasterskie

Z życia parafii

Kancelaria parafii

BAZYLIKA MNIEJSZA
Matki Boskiej Królowej Męczenników

ul. Generała Mikołaja Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz

Porządek Mszy św.
niedziele i święta: 700; 830; 1000; 1130; 1300; 1700*; 1830; 2000**
dni powszednie: 700; 830; 1700***; 1830
(*)   Nie odprawia się w VI, VII, VIII.
(**) Nie odprawia się w I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII
(***) Od poniedziałku do piątku

STAŁY DYŻUR SPOWIEDNICZY
W kaplicy Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej, ul. Bołtucia 5
poniedziałek – czwartek: 7.30 – 8.00 i 18.00 – 18.30
piątek – sobota 9.30 – 12.00  i 14.30 – 17.00.

AKTUALNOŚCI Z FACEBOOKA

KAPŁANI NASZEJ PARAFII:

Ks. Jan Andrzejczak – wyświęcony 10.VI.1972, ustanowiony 2004 rok,  proboszcz parafii,
tel. 512 931 930, 52 32 34 833,
e-mail: proboszcz@mbkm.pl
Ks. Michał Polerowicz – wyświęcony 28.05.2010. ustanowiony 2021 rok,
wikariusz
tel. 885 357 853

e-mail: poler18@wp.pl

ks. mgr lic. Marek Ignacy  Borowski SAC
ur. 04.X.1967 rok w Gdańsku
święcenie: 08.V.1993 rok
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, Księża Pallotyni, Prowincja Zwiastowania Pańskiego
data nominacji w parafii MBKM w Bydgoszczy – 01.VIII.2022
data imienin: 07.X.

ks. Przemysław Kodzik
ur. 25.08.1970 Bydgoszcz
świecenia 3.6.1995
Magister teologii
Wikary parafii MBKM od 1 kwietnia 2022
data imienin: 30.X.

Ks. Piotr Wachowski
wyświęcony 28.V.2011, ustanowiony 2013 rok,
Duszpasterz akademicki,
e-mail: wachowskipiotr@op.pl

Ks. Tymoteusz Białkowski
ur. 02.09.1990 r.
Święcenia kapłańskie: 29.05.2021 r.
Numer telefonu: 797-725-322
Adres e-mail: tymoteusz.bialkowski@gmail.com , duszpasterzakademicki@mbkm.pl
Ustanowiony: 28.08.2023 r.
Członek Komisji Bioetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Diecezjalny Referent ds. Powołań, Dekanalny Duszpasterz Młodzieży

W parafii odpowiedzialny za: przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Przemienienie”, wspólnotę młodzieżową 4don4lord, duszpasterstwo akademickie „Martyria”.

Z życia naszej parafii – ostatnie wydarzenia

Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje modlitwy i działania znakiem krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Ochrzczony poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę, która pozwala mu działać w Duchu Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności.” (KKK 2157) ”prawda was wyzwoli”

(ulubiony cytat JP II)

a

FUNDACJA I CENTRUM KULTURY KATOLICKIEJ „WIATRAK”

DLA WIATRAKA TWÓJ 1% TO „ROZWIJANIE SKRZYDEŁ” KRS 0000 175233

Fundacja „Wiatrak”

ul. gen. M. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz,

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl, tel. 52 32 34 824

Konto bankowe: Bank Pocztowy SA

49 1320 1117 2045 5859 2000 0003

NIP: 554 25 59 293

http://wiatrak.org.pl

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”

ul. gen. M. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz,

e-mail: ckk@wiatrak.org.pl,

tel. 52 32 34 810

Godziny otwarcia biura: poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00

Konto bankowe: Bank Pocztowy S.A.

08 1320 1117 7000 2000 0001

Oferta „WIATRAKA”:

  • kreatywne przedszkole „U Karolka”,
  • zajęcia naukowo-rozwojowe dla dzieci i młodzieży,
  • sportowo-edukacyjna oferta dla seniora,
  • edukacja i kultura,
  • integracja społeczna,
  • wymiana międzynarodowa,
  • wsparcie psychologiczne i duchowe,
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej
  • strefa rehabilitacyjna