Witaj na stronie parafii MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ MĘCZENNIKÓW Każde pokolenie ma obowiązek przekazywania prawdy o Bogu następnemu pokoleniu. Ma obowiązek znalezienia własnego języka którym te prawdę przekaże jak najlepiej.

SAKRAMENTY

 

EUCHARYSTIA – MSZE ŚW.

w niedziele i święta:

SOBOTA:

 • 18.30 (rozpoczynająca obchód niedzieli);

NIEDZIELA:

 • 7.00 (poranna),
 • 8.30 (suma)
 • 10.00 (młodzieżowa),
 • 11.30 (dziecięca),
 • 13.00 (południowa),
 • 15.00 (chrzcielna – zwykle w II i IV niedzielę miesiąca)
 • 17.00 (popołudniowa – za wyjątkiem: czerwca, lipca i sierpnia),
 • 18.30 (wieczorna),
 • 20.00 (akademicka).

Msze święte w dni powszednie (w zasadzie odprawiane w kaplicy):

 • 7.00 (poranna),
 • 8.30 (dopołudniowa),
 • 17.00 (popołudniowa – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni kolędy parafialnej oraz czerwca, lipca i sierpnia),
 • 18.30 (wieczorna).

Intencje mszalne można zgłaszać jedynie w Biurze Parafialnym.

CHRZEST ŚWIĘTY

 

udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 15.00.

Terminy udzielania Chrztu św.: Rok 2021

10 i 24 stycznia; 14 i 28 lutego;

14 i 28 marca;

dodatkowo 4  kwietnia w Wielkanoc,

11 i 25 kwietnia;

8 i 22 maja; 12 i 26 czerwca;

10 i 24 lipca; 14 i 28 sierpnia;

11 i 26 września; 10 i 24 października;

14 i 28 listopada; 12 i 25 grudnia – Boże Narodzenie

(nauka 23 grudnia) 2021  roku.

Chrzest należy zgłosić w Biurze Parafialnym najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem, przedstawiając akt urodzenia dziecka. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby mające ukończone 16 lat, wierzące, bierzmowane i praktykujące. Rodzice chrzestni zamieszkali w innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie ze swej parafii, że spełniają te wymogi. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w soboty poprzedzające uroczystość Chrztu, po Mszy św. o 18.30.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

 

Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii przypada zawsze w czwartą niedzielę maja.

Rodzice zgłaszają zamiar przyjęcia swego dziecka do I Komunii św. w naszej parafii na specjalnym formularzu w miesiącu wrześniu na początku nowego roku szkolnego w kancelarii parafialnej. W miesiącu wrześniu podczas spotkania z księdzem proboszczem omawiamy wszystkie szczegóły przygotowań, terminy i programy miesięczne spotkań liturgicznych z dziećmi i rodzicami.

 

BIERZMOWANIE

 

Udzielane jest zwykle młodzieży, która objęta jest specjalnym przygotowaniem. Osoba ochrzczona w innej parafii musi przed bierzmowaniem dostarczyć świadectwo Chrztu św. Zgłoszenia do przyjęcia sakramentu odbywają się na początku nowego roku szkolnego i dotyczą młodzieży ósmych klas szkoły podstawowej.

 

POKUTA I POJEDNANIE

 

Stały konfesjonał w kaplicy Bazyliki od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 8.00 i po południu od godz. 18.00 do 18.30. a także w piątek i sobotę od godz. 9.30 do 12.00 i po południu od godz.14.30 do 17.00. Ewentualne zmiany godzin konfesjonału  na stronie internetowej parafii  www.mbkm.pl

Kapłani spowiadają także w dni powszednie, niedziele i uroczystości podczas Mszy św.

MAŁŻEŃSTWO

 

Narzeczeni zgłaszają się do Biura Parafialnego 3 miesiące przed datą ślubu z dokumentami: dowody osobiste, metryki Chrztu (ważne są 6 miesięcy), świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej.

Narzeczeni zamierzający zawrzeć małżeństwo tylko w kościele (konkordatowe) mają obowiązek dostarczyć z Urzędu Stanu Cywilnego jednego z narzeczonych 3 egz. zaświadczenia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.