SAKRAMENTY

 

EUCHARYSTIA – MSZE ŚW.

w niedziele i święta:

SOBOTA:

 • 18.30 (rozpoczynająca obchód niedzieli);

NIEDZIELA:

 • 7.00 (poranna),
 • 8.30 (suma)
 • 10.00 (młodzieżowa),
 • 11.30 (dziecięca),
 • 13.00 (południowa),
 • 15.00 (chrzcielna – zwykle w II i IV niedzielę miesiąca)
 • 17.00 (popołudniowa – za wyjątkiem: czerwca, lipca i sierpnia),
 • 18.30 (wieczorna),
 • 20.00 (akademicka).

Msze święte w dni powszednie (w zasadzie odprawiane w kaplicy):

 • 7.00 (poranna),
 • 8.30 (dopołudniowa),
 • 17.00 (popołudniowa – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni kolędy parafialnej oraz czerwca, lipca i sierpnia),
 • 18.30 (wieczorna).

Intencje mszalne można zgłaszać jedynie w Biurze Parafialnym.

CHRZEST ŚWIĘTY

udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 15.00.
oraz dodatkowo w na Wielkanoc i Boże Narodzenie w pierwsze święto o godz. 15.00.
Chrzest należy zgłosić w Biurze Parafialnym najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem, przedstawiając akt urodzenia dziecka. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby mające ukończone 16 lat, wierzące, bierzmowane i praktykujące. Małżonkowie, którzy mają być rodzicami chrzestnymi muszą mieć ślub kościelny. Rodzice chrzestni zamieszkali w innej parafii muszą dostarczyć zaświadczenie ze swej parafii, że spełniają te wymogi. Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w soboty poprzedzające uroczystość Chrztu, po Mszy św. o 18.30.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.

Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii przypada każdego roku zawsze w czwartą niedzielę maja.

W TYM ROKU SZKOLNYM PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:

26 MAJA 2024, GODZ. 10.00

Rodzice zgłaszają zamiar przyjęcia swego dziecka do I Komunii św. w naszej parafii na specjalnym formularzu (formularz poniżej) w miesiącu wrześniu   w kancelarii parafialnej.

U W A G A!

Rodzice dzieci, które ochrzczone były w naszej parafii moga zgłaszać swe dzieci w formie elektronicznej przesyłając wypełniony formularz (fotografia lub skan) na adres e-mail: komuniasw@mbkm.pl

Rodzice dzieci, które były ochrzczone poza nasza parafią musza dostarczyć zgłoszeniowy formularz z odpisem Aktu Chrztu św. w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania od poniedziałku   do piątku w godzinach od    16.00-17.00 albo w czwartek i piątek od godz. 9.00 do 10.00.

W miesiącu wrześniu podczas spotkania z księdzem proboszczem omawiamy wszystkie szczegóły przygotowań, terminy i programy miesięczne spotkań liturgicznych z dziećmi i rodzicami.

Formularz zgłoszeniowy do I Komunii Św.
(wersja .pdf)
(wersja .doc)

 

SPOTKANIA LITURGICZNE DLA DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 2023/24

ks. MICHAŁ POLEROWICZ

DATA GODZINY WYDARZENIE
23.09.23 10:00-11:00 SPOTKANIE I
21.10.23 10:00-11:00 SPOTKANIE II
25.11.23 10:00-11:00 SPOTKANIE III
16.12.23 10:00-11:00 SPOTKANIE IV
10.02.24 10:00-11:00 SPOTKANIE V
16.03.24 10:00-11:00 PRÓBA LITURGICZNA
13.04.24 10:00-11:00 PRÓBA LITURGICZNA
27.04.24 10:00-11:00 PIERWSZA SPOWIEDŹ

 

 • Daty majowych prób liturgicznych zostaną podane do wiadomości rodziców na spotkaniu 13 kwietnia.
 • Równolegle do spotkań dla dzieci w kaplicy będą odbywały się spotkania dla rodziców, które poprowadzi ks. Marek Borowski.
 • Wszystkie spotkania będą odbywały się w kościele.
 • Deklaracje zgłoszeniowe do I Komunii, można pobrać na stronie parafii w zakładce sakramenty. Można je przesłać na adres mailowy komuniasw@mbkm.pl (gdy dziecko było ochrzczone w naszej parafii) albo oddać uzupełnione druki w kancelarii parafii w godzinach urzędowania: pn – pt od 16-17 i dodatkowo w czwartek i piątek od 9-10.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:

26 maja 2024, godz. 10.00

BIERZMOWANIE

Data Sakramentu Bierzmowania podana będzie w pierwszym kwartale 2024 roku.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się w systemie dwuletnim i obejmuje uczniów klas 8 szkoły podstawowej i klas 1 szkoły ponadpodstawowej.

Formacja opiera się na spotkaniach tematycznych w salkach parafialnych prowadzonych przez księdza duszpasterza młodzieży i z pomocą młodych animatorów. Podstawową formą zaangażowania jest udział w życiu sakramentalnym (Eucharystia, spowiedź św.) w parafii i w nabożeństwach okresowych. Dodatkowo w ostatnim roku przygotowań młodzież przed bierzmowaniem przystępuje do celebracji liturgicznych w wyznaczonym terminie – odnowienie przyrzeczeń chrztu św., nabożeństwo pokutne i przyjęcie krzyża św.

Poniżej podajemy kalendarz zaplanowanych wydarzeń. Terminy w ciągu roku mogą ulec zmianie, wszelkie korekty będą podawane w ogłoszeniach parafialnych z wyprzedzeniem.

Kalendarz bierzmowanego dla klas 8:

Spotkania formacyjne: IV sobota miesiąca – godz. 16.00 – salka parafialna na I piętrze

Terminy spotkań: 30.09 (wyjątkowo o 15:00), 28.10, 25.11, 16.12, 27.01, 24.02, 23.03, 27.04, 25.05, 22.06

Nabożeństwa okresowe:

 • Nabożeństwo różańcowe – każda sobota października godz. 18:00
 • Roraty – każda sobota grudnia godz. 7:00 (po Mszy św. wspólne śniadanie)
 • Droga krzyżowa – każdy piątek w Wielkim Poście godz. 20:00

Kalendarz bierzmowanego dla klas 1 ponadpodstawowych:

Spotkania formacyjne: III sobota miesiąca – godz. 16.00 – salka parafialna na I piętrze

Terminy spotkań: 30.09, 21.10 , 18.11 , 16.12, 20.01, 17.02, 16.03, 20.04, 18.05

Celebracje liturgiczne:

 • Nabożeństwo różańcowe – każda sobota października godz. 18:00
 • Roraty – każda sobota grudnia godz. 7:00 (po Mszy św. wspólne śniadanie)
 • Droga krzyżowa – każdy piątek w Wielkim Poście godz. 20.00
 • Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – 7.01 godz. 17.00, kaplica
 • Przyjęcie Krzyża św. – tydzień przed terminem bierzmowania

W parafii do bierzmowania przygotowuje młodzież Ks. Tymoteusz Białkowski tel.:797 725 322

POKUTA I POJEDNANIE

 

Stały konfesjonał w kaplicy Bazyliki od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 8.00 i po południu od godz. 18.00 do 18.30. a także w piątek i sobotę od godz. 9.30 do 12.00 i po południu od godz.14.30 do 17.00. Ewentualne zmiany godzin konfesjonału  na stronie internetowej parafii  www.mbkm.pl

Kapłani spowiadają także w niedziele i uroczystości podczas Mszy św.

W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień) w soboty posługi w Stałym Konfesjonale nie będzie.

MAŁŻEŃSTWO

 

Narzeczeni zgłaszają się do Biura Parafialnego 3 miesiące przed datą ślubu z dokumentami: dowody osobiste, metryki Chrztu (ważne są 6 miesięcy), świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej.

Narzeczeni zamierzający zawrzeć małżeństwo tylko w kościele (konkordatowe) mają obowiązek dostarczyć z Urzędu Stanu Cywilnego jednego z narzeczonych 3 egz. zaświadczenia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

SAKRAMENTALIA I POSŁUGI

POGRZEB

Należy zgłosić w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania przedstawiając akt zgonu i zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

ODWIEDZINY CHORYCH

Kapłani odwiedzają chorych w pierwszą sobotę miesiąca. W niedziele z posługą do chorych przybywają Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej. Nowych chorych należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w Biurze Parafialnym.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH

sakramentów udziela kapłan w każdym czasie po powiadomieniu telefonicznym: +48 512 931 930