Ogólnobydgoska inauguracja roku akademickiego

„Dobry nauczyciel uczy rozumieć, szukać sensu życia, pokazuje drogi wiodące do celu” – podkreślił bp Krzysztof Włodarczyk podczas ogólnobydgoskiej inauguracji roku akademickiego.

Msza Święta w Bazylice Mniejszej Królowej Męczenników zgromadziła przedstawicieli świata nauki, reprezentujących uczelnie wyższe prywatne i państwowe. – Wiemy, że uczelnia nie jest tylko miejscem zdobywania wiedzy o świecie. Jest przestrzenią, w której zawiązują się przyjaźnie, czasami głębokie, na całe życie. Taką była szkoła Jezusa, który żył w wielkiej przyjaźni ze swymi uczniami. Musiała to być przyjaźń bardzo zażyła, bo prawie wszyscy oddali swoje życie za Mistrza – dodał bp Włodarczyk.

Biskup przywołał słowa Ryszarda Riedla, nieżyjącego solisty zespołu Dżem, który śpiewał: „Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Szatanem jestem złym, aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Jestem, jestem wszystkim, nawet Bogiem. Tylko sobą być, sobą być nie mogę”. – Został w nich zawarty życiowy dramat człowieka, który dotyka dzisiaj wielu zagubionych młodych. Życie w tak zmąconej cywilizacji, jaką jest ta, w której żyjemy, nie ułatwia młodym realizacji celu – zauważył.

Wśród wielu celów, jakie stawiają sobie uczelnia, szkoła, wychowawcy – według bp. Włodarczyka – najważniejszy jest ten, by pomóc młodemu człowiekowi stać się sobą. Rozpoznać i rozwinąć do końca całe bogactwo ducha, intelektu, uczuć, woli, zdolności, jakie Bóg Stwórca złożył w jego sercu.

Nie zabrakło również pierwszych słów z encykliki Jana Pawła II, który pisał w „Fides et ratio”: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

– Myślę, że wszystkich nas tu obecnych łączy i zespala przede wszystkim umiłowanie prawdy, nauki, mądrości – dodał diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Piotr Wachowski. – Ostatni rok, mimo wyczekiwanego powrotu do normalności i spotkań w salach akademickich, był dla studentów ogromnym wyzwaniem. Wybuch wojny na Ukrainie, zburzył naszej wyobrażenie o tym, że konflikty zbrojne są bardzo odległe. Ogólnopolska mobilizacja społeczności akademickiej, której celem było wsparcie obywateli Ukrainy dotkniętych przemocą, stała się dla nas dużym testem – mówiła Emilia Kosmeja.

Studentka drugiego roku CM UMK dodała, że obecna sytuacja jeszcze bardziej mobilizuje studentów do dawania świadectwa chrześcijańskim wartościom. – Błogosławiony Stefan Wyszyński powiedział: ,,Bóg jest bliżej nas, niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za daleko”. Jako studenci mamy w sercach nadzieję, że ten rok będzie dla nas okazją, by każdego dnia na nowo odszukiwać Boga, nie tylko w świątyniach, ale dzięki waszemu odważnemu świadectwu i służbie na rzecz młodych ludzi – podsumowała Emilia Kosmeja z DA „Martyria”, zwracając się do przedstawicieli uczelni wyższych.

Tekst i nagranie: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

Date