Wystawa poświęcona ks. Zygmuntowi Trybowskiemu

Bazylika Królowej Męczenników w Bydgoszczy jest miejscem wystawy poświęconej jej budowniczemu, a zarazem twórcy parafii – ks. prałatowi Zygmuntowi Trybowskiemu. Kapłan odszedł do Domu Ojca równe 20 lat temu w Boże Narodzenie.

Wystawa zawiera zdjęcia, opis etapów życia i wspomnienia o zmarłym kapłanie. – Począwszy od lat młodzieńczych domu rodzinnego, odkrywania kapłańskiego powołania oraz podejmowania dzieł budowy materialnego i duchowego Kościoła, aż po czas zmagania się z chorobą i odejście z ziemskiego świata – powiedział inicjator ks. Piotr Wachowski.

„Ksiądz Zygmunt był wielkim przyjacielem wspólnoty parafialnej, otwartym na każde jej potrzeby i pomysły. Miał umiejętność integrowania i zjednywania wiernych dla wspólnego dobra. Z jego inicjatywy powstało w parafii ponad 30 różnych wspólnot świeckich, których zaistnienie aprobował ideami Soboru Watykańskiego II: Nadszedł czas laikatu. Ducha nie gaście! (…) Bardzo często prosił: „Pomódl się, abym był lepszym księdzem”. W konfesjonale powtarzał: „Pamiętaj, że Pan Jezus bardzo cię kocha” – dowiadują się, oglądający wystawę.

Całość podzielono na pięć bloków. Ostatni z nich opisuje pamiętną datę – 25 grudnia 2002 roku – kiedy ks. prałat zmarł, mając 65 lat, w tym 39 kapłaństwa. „30 i 31 grudnia 2002 roku, w otoczeniu najbliższej rodziny, biskupów, współbraci księży z różnych stron kraju i parafian odbyły się uroczystości pogrzebowe. Koncelebrowało je prawie trzystu księży oraz wzięło w nich udział ponad pięć tysięcy wiernych. Ciało zmarłego złożono w mogile przy kościele parafialnym. Do dziś duchowo towarzyszy wszystkim, którzy u jego grobu proszą Boga o potrzebne dla nich łaski”.

Ksiądz Zygmunt Trybowski urodził się 1 stycznia 1937 roku. Po zdaniu matury podjął pracę w Narodowym Banku Polskim w Wejherowie. W tym czasie zrodziła się w młodym urzędniku myśl o wstąpieniu do seminarium duchownego. W czerwcu 1963 roku w Pelplinie z rąk biskupa Kazimierza Kowalskiego przyjął święcenia kapłańskie. Pracował na parafiach w Goręcznie, Lutowie, Chełmży i w Siemoniu, gdzie na przestrzeni półtora roku w trudnym okresie komunizmu postawił nowy kościół.

Gdy budowa została ukończona, bp Marian Przykucki skierował księdza Trybowskiego do pracy w parafii św. Mikołaja w Fordonie. Jednocześnie udzielił mu nominacji na proboszcza nowej parafii – Matki Boskiej Królowej Męczenników u wrót bydgoskiej Doliny Śmierci w Nowym Fordonie. W 1993 roku abp Henryk Muszyński, uwzględniając ogromny wkład ks. prałata w budowę nowej świątyni oraz wytworzenie głębokich więzów wspólnoty między kapłanami, mianował go dziekanem. Funkcję tę pełnił do czerwca 2002 roku. Ksiądz Trybowski był również inicjatorem powstania „Golgoty XX wieku”. To dzięki jego przychylności powstało Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, ruszyła także budowa Domu Jubileuszowego.

Również 6 stycznia, o godz. 19:15, w Bazylice Królowej Męczenników w Bydgoszczy, Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” organizuje specjalny koncert kolęd „Zaśpiewajmy Zygmuntowi!”, dedykowany śp. ks. prał. Zygmuntowi Trybowskiemu. – Wydarzenie, w wykonaniu bydgoskich muzyków, którzy byli (lub nadal są) związani z dziedzictwem ks. Zygmunta, będzie okazją do podziękowania Bogu za życie i dzieła, które zostawił po sobie ten żyjący oraz umierający w opinii świętości kapłan – dodał ks. Piotr Wachowski, duszpasterz akademicki oraz dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

Date