Koncert kolęd „Zaśpiewajmy Zygmuntowi”

„Potrafił gromadzić oraz jednoczyć wiernych dla Chrystusa, pociągać ich do sprawy większej – budowania Kościoła z ludzkich serc” – powiedzieli Mariola Ciesielska i Kevin Kołodziej, którzy poprowadzili w Bydgoszczy wyjątkowy koncert kolęd „Zaśpiewajmy Zygmuntowi”.

Wydarzenie artystyczne odbyło się w Bazylice Królowej Męczenników i było dedykowane budowniczemu, zmarłemu 20 lat temu, ks. prałatowi Zygmuntowi Trybowskiemu, który – jak dodali prowadzący – jest wciąż obecny we wspólnocie, ludzkich sercach, a także wielu dziełach. – To okazja, by wspominać jego świątobliwe życie – mówił gospodarz ks. prałat Jan Andrzejczak.

Koncert zorganizowany został przez Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” i parafię Matki Boskiej Królowej Męczenników. – Dziękujemy duszpasterzowi akademickiemu, a od niedawna dyrektorowi Wydziału Duszpasterskiego – ks. Piotrowi Wachowskiemu, za otwartość na Boże natchnienia, podjęcie inicjatywy i niezwykły upór w dążeniu do tego, by odkryć i uchronić od zapomnienia postać i dzieło ks. Zygmunta – dodali konferansjerzy. – Kiedy ponad dziewięć lat temu zostałem posłany przez księdza biskupa do tej wspólnoty jako wikariusz, oprócz zginania kolan przed Najświętszym Sakramentem, kiedy przynosiło się troski i problemy ludzi, Jezus „wysyłał mnie” do grobu księdza prałata. Tam dokonywały się pozostałe rozmowy. I tak zaczęła się moja przyjaźń z księdzem prałatem, gdzie także wiele, osobiście, po kapłańsku otrzymałem – mówił ks. Wachowski.

Obecni na koncercie wysłuchali twórczości muzyków, związanych z dziedzictwem ks. Zygmunta. Również specjalnie na tę okazję powstał 30-osobowy chór, który przygotowała Katarzyna Szewczyk. – A że ks. Zygmunt lubił wspólne kolędowanie przy żłóbku w kościele, ale także w domach, wśród ludzi, na spotkaniach grup i wspólnot, to i my dziś dla niego, a pewnie jeszcze bardziej z Nim, pokolędujemy! – mówili prowadzący.

W bazylice wybrzmiały najpiękniejsze kolędy, a także świadectwa tych, którzy poznali ks. prałata. – Niech gra, śpiewa i nie ustaje w nas to kolędowanie – mówił bp Krzysztof Włodarczyk, który dodał, że było one „balsamem na serce i duszę”. – To wydarzenie, które możemy nazwać „serce do serca”. On tutaj to serce zostawił, ofiarował dla budowy tego domu oraz wspólnoty – wspominał bp Krzysztof Włodarczyk ks. Trybowskiego. – Przez ten koncert i wspomnienie dajemy serce, kierując do niego naszą miłość – dodał biskup, prosząc o modlitwę w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego kapłana i wyniesienia go na ołtarze. Niespodzianką było również słowo księdza prałata, zarejestrowane przed laty, kiedy żył.

Od Bożego Narodzenia, we wnętrzu kościoła, można także oglądać wystawę poświęconą życiu księdza Trybowskiego. Zawiera ona zdjęcia, opis etapów życia i wspomnienia o zmarłym kapłanie, począwszy od lat młodzieńczych domu rodzinnego, odkrywania kapłańskiego powołania i podejmowania dzieł budowy materialnego i duchowego Kościoła, aż po czas zmagania się z chorobą i odejściem do Domu Ojca.

Ksiądz Zygmunt Trybowski urodził się 1 stycznia 1937 roku. Po zdaniu matury podjął pracę w Narodowym Banku Polskim w Wejherowie. W tym czasie zrodziła się w młodym urzędniku myśl o wstąpieniu do seminarium duchownego. W czerwcu 1963 roku w Pelplinie z rąk biskupa Kazimierza Kowalskiego przyjął święcenia kapłańskie. Pracował na parafiach w Goręcznie, Lutowie, Chełmży i w Siemoniu, gdzie na przestrzeni półtora roku w trudnym okresie komunizmu postawił nowy kościół.

Gdy budowa została ukończona, bp Marian Przykucki skierował księdza Trybowskiego do pracy w parafii św. Mikołaja w Fordonie. Jednocześnie udzielił mu nominacji na proboszcza nowej parafii – Matki Boskiej Królowej Męczenników u wrót bydgoskiej Doliny Śmierci w Nowym Fordonie. W 1993 roku abp Henryk Muszyński, uwzględniając ogromny wkład ks. prałata w budowę nowej świątyni oraz wytworzenie głębokich więzów wspólnoty między kapłanami, mianował go dziekanem. Funkcję tę pełnił do czerwca 2002 roku. Ksiądz Trybowski był również inicjatorem powstania „Golgoty XX wieku”. To dzięki jego przychylności powstało Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, ruszyła budowa Domu Jubileuszowego.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

Date