Koncert Chóralny Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

W poniedziałek 22 listopada przypadało wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki sakralnej a także organistów i chórów kościelnych. Z tej okazji modlitewnie podziękujmy naszym panom organistom, dyrygentom, chórowi „Fordonia”, zespołom: „Samemu Bogu”, Scholi „Boże Nutki”, które uświetniają śpiewem i muzyką nabożeństwa. Ich muzyczną posługę w naszej Bazylice polecamy opiece Bożej. W związku z ta uroczystością w naszej Bazylice wystąpił Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

 

Date