Ogłoszenia duszpasterskie 9.04.2023

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Zmartwychwstanie Pańskie 09.IV.2023 rok

„Zmartwychwstał Pan”. 

              Ze zbawczego   orędzia które otrzymaliśmy od   Chrystusa Zmartwychwstałego, pragniemy zaczerpnąć i przekazać wszystkim Parafianom paschalne życzenia radości, nadziei i mocy ducha na obecny czas, pełen rozlicznych niepokojów tego świata.

              Niech pokój Boży, dar zmartwychwstałego Chrystusa, napełnia nasze serca i staje się zaczynem dobra, miłości, jedności i ładu moralnego w naszych domach. Modlitwą  
i życzeniami obejmujemy każdego z Was oraz Wasze Rodziny i Przyjaciół, a zwłaszcza rodziców, dzieci i młodzież. Modlitwą i życzeniami ogarniamy także wszystkich dotkniętych smutkiem, wojną, cierpieniem, bólem i samotnością.

              Radość i Moc Zmartwychwstałego Pana niech będą z Wami Wszystkimi!

                                                                                     Ks. Jan Andrzejczak

                                                                                                                          proboszcz

 

 1.Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, największa uroczystość w roku kościelnym, rozpoczynająca okres wielkanocny w liturgii. Pięćdziesiąt dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, co więcej, jako „wielką niedzielę”. Głównie w te dni śpiewa się „Alleluja”, po hebrajsku „Hallelujah”, co w tłumaczeniu na język polski: „Chwalmy Pana”. Osiem pierwszych dni okresu wielkanocnego stanowi oktawę Wielkanocy i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Msze Święte dziś według porządku niedzielnego. Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 8.30.

2. Sejm RP w 2019 roku ustanowił, Święto Chrztu Polski, które ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r. Zachęcamy 14 kwietnia w najbliższy piątek do wieszania flag narodowych i zapraszamy na Mszę na g.18.30 z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych

3. Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie zaprasza w sobotę 15 kwietnia na Bydgoski Marsz Papieski, w intencji ojczyzny oraz obrony dobrego imienia i dziedzictwa Świętego Jana Pawła II. Początek o g.17.00 przy Katedrze. Przemarsz zakończy się Eucharystią w Bazylice o g.18.00.

4. Święta są szczególną okazją, by podziękować wszystkim naszym parafianom za zainteresowanie sprawami życia parafialnego. Pragniemy z całego serca podziękować za tak liczne i piękne uczestnictwo w okresie Wielkiego Postu w nabożeństwach szczególnie w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, rekolekcjach parafialnych, oraz całym Triduum Paschalnym. Dziś dziękujemy serdecznie za wsparcie naszych poczynań charytatywnych, za przekazane na konto parafii darowizny za pomoc dla rodzin wielodzietnych i bezrobotnych, dla dzieci potrzebujących specjalnej troski i wsparcia. Osobne podziękowania kierujemy dla wszystkich pomysłodawców, aktorów, statystów oraz rzeszy osób przygotowujących dzieło XXII Misterium Męki Pańskiej za wkład pracy i przygotowanie nas do przeżywania Wielkiego Tygodnia. Dziękujemy również wszystkim którzy włączyli się w prace porządkowe w kościele i w jego obejściu. Dziękujemy studentom i absolwentom Martyrii za przygotowanie dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.  Gorące Bóg zapłać składamy również za wszelkie ofiary na kwiaty i dekoracje.

5.W tym roku nasza parafia obchodzić będzie czterdziesta rocznicę swego powstania. Główne uroczystości przewidziane sa na dzień 7 października, dokładnie w dzień ustanowienia parafii. Pragniemy duchowo przygotować się na te uroczystości przez udział w organizowanych pielgrzymkach do miejsc świętych. Zapraszamy do udziału w pielgrzymkach do: Częstochowy i Krakowa 9 i 10 czerwca br. do Rzymu, Padwy, Loretto, Montepulciano (O.Pio), Monte Cassino i Asyżu od 16-23 czerwca br.; do Lichenia 8 lipca br. i do Gietrzwałdu 15 lipca br. Informacje w gablotce przy wejściu do kościoła i na stronie internetowej. Zapisy w kancelarii parafii. Przygotowujemy także pielgrzymkę do Ziemi św. w dniach od 9 do 17 marca przyszłego roku.

6. Dnia 5 kwietnia w wieku 86 lat zmarła Longina Włodarczyk, mama biskupa Krzysztofa Włodarczyka, ordynariusza diecezji bydgoskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 11 kwietnia, w kościele Narodzenia NMP w Rusinowie k. Jarosławca. O godzinie   12.00 Msza Święta.   Istnieje możliwość wyjazdu na uroczystości autokarami, które wyruszą o godz. 7.00. Zapisy poprzez wysłanie SMS-a z imieniem i nazwiskiem na numer telefonu: +48 506 480 080. Należy również podać miejsce, z którego chce się wyruszyć – Bołtucia 5 lub Grodzka 18. Koszt podróży wynosi 80 złotych od osoby (płatność w autokarze). Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

7. Jutro w drugie Święto Zmartwychwstania Pańskiego – Poniedziałek Wielkanocny przychodzimy do kościoła na Msze Św. według niedzielnego porządku. Tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny w naszych kościołach modlimy się i składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wsparcie tej katolickiej uczelni jest naszym moralnym obowiązkiem. Czynimy to nie tylko w poczuciu obowiązku, ale z miłości do Boga i naszej Ojczyzny, która przecież tak wiele w swojej historii temu Uniwersytetowi zawdzięcza. Wielu z nas jest w stanie łaski uświęcającej. Wytrwajmy w łączności z Chrystusem Zmartwychwstałym dla Jego chwały i naszego uświęcenia. Bliższe szczegóły dotyczące duszpasterskiego posługiwania w naszym Sanktuarium podamy podczas jutrzejszych ogłoszeń duszpasterskich.

 

 

Ksiądz Biskup przesyła najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne

Umiłowani Siostry i Bracia,

Diecezjanie oraz przybywający do nas Goście!

W dniu Wielkanocy liturgia rozpoczyna się słowami: „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą; położyłeś na mnie swą rękę”. Według liturgii są to pierwsze słowa skierowane przez Syna do Ojca po zmartwychwstaniu, po powrocie z nocy śmierci do świata żyjących. Te słowa Jezus Zmartwychwstały kieruje także do każdego z nas: „Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą”. Jezus żyje i jako żyjący idzie przed nami. Woła nas, byśmy szli za Nim, żyjącym, i byśmy w ten sposób i my odnaleźli drogę życia.Z okazji tych Świąt składamy sobie życzenia. Chrześcijański sposób wyrażania życzeń najbardziej przejawia się w tym, że odnosimy się do prawdy o zmartwychwstaniu naszego Pana i patrząc na Niego, umacniamy się w tym, byśmy nie odrzucali krzyża obecnego w naszym życiu, lecz z tym krzyżem szli za Chrystusem, wierząc, że będziemy mieć udział w Jego zmartwychwstaniu. Ufamy, że mocą Zmartwychwstałego już teraz we wszystkich naszych wzajemnych relacjach i w sposobie podchodzenia do wydarzeń stajemy się ludźmi, którzy nie patrzą tylko na własny interes, nie ulegają presji zachowania własnego życia za wszelką cenę, lecz mają w sobie moc inwestowania i dawania siebie, by służyć życiu: w rodzinie, w parafii, w środowisku pracy.

Te nasze życzenia mają moc spełnienia na tyle, na ile trwamy w łączności z Jezusem, Głową Kościoła – naszą Głową. Troszczmy się więc o ścisły związek z Chrystusem i nie pozwólmy, by cokolwiek nas od Niego odłączyło. Złączeni z Nim i zakorzenieni w Jego tajemnicy paschalnej będziemy ludźmi promieniującymi radością i optymizmem, mającymi w sobie moc życia zdolnego przechodzić przez bramę śmierci i obdarzać innych życiem. Dlatego świętujmy w radości Paschę naszego Pana i naszą Paschę!

Maryja, Matka Pięknej Miłości, niech Was wspiera w drodze do zbawienia!

Na te radosne i pełne nadziei Święta Paschalne Wszystkim z serca błogosławię

+Krzysztof Włodarczyk, Biskup Bydgoski

Modlitwa za Diecezję Bydgoską

Boże, Ojcze Wszechmogący,
dziękujemy Ci za nasz bydgoski Kościół. 
Dziękujemy za wszystkich, 
którzy Go tworzą.
Za każdą wspólnotę parafialną,
każdy klasztor i dom zakonny,
za każde diecezjalne dzieło.
Spójrz łaskawie na:
ojców, matki, młodzież i dzieci,
ludzi chorych i zagubionych,
osoby samotne i tych, którzy utracili wiarę. 
Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, 
osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich,
aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze. 
Daj nam liczne i dobre powołania
kapłańskie, zakonne i apostolskie.
Umacniaj naszą wiarę,
wlewaj nadzieję i ucz pas kochać,
byśmy z odwagą i ufnością
każdego dnia świadczyli o Ewangelii. 
Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
błogosławiony Biskupie Michale
módlcie się za nami.