Ogłoszenia duszpasterskie 7.04.2023

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Triduum Paschalne 07.IV.2023 rok

 

 śp. Longina Włodarczyk

5 kwietnia w wieku 86 lat zmarła p Longina Włodarczyk, mama biskupa Krzysztofa Włodarczyka, ordynariusza diecezji bydgoskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 11 kwietnia, w kościele Narodzenia NMP w Rusinowie k. Jarosławca (parafia Zwiastowania NMP w Łącku, dekanat Ustka, diecezja koszalińsko-kołobrzeska). O godzinie 11.30 rozpocznie się różaniec, a po nim o godz. 12.00 Msza Święta. Ciało zmarłej spocznie w grobie przy kościele w Rusinowie.  Istnieje możliwość wyjazdu na uroczystości autokarami, które wyruszą o godz. 7.00. Zapisy poprzez wysłanie SMS-a z imieniem i nazwiskiem na numer telefonu: +48 506 480 080. Należy również podać miejsce, z którego chce się wyruszyć – Bołtucia 5 lub Grodzka 18. Koszt podróży wynosi 80 złotych od osoby (płatność w autokarze). 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Śp. Ks. Kanonik Narcyz Wojnowski

W Wielki Czwartek zmarł ks. kan. Narcyz Wojnowski, emerytowany kapłan diecezji bydgoskiej, w latach 1993-2007 proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Siernieczku. Ksiądz Narcyz Wojnowski urodził się 10 sierpnia 1938 roku w Bydgoszczy. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1956 roku, wstąpił w 1957 roku do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia diakonatu przyjął 29 czerwca 1962 roku, a prezbiteratu 7 czerwca 1963 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Mikołaja w Witkowie, Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu-Podgórzu, Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim, Świętej Trójcy w Bydgoszczy, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Był także rektorem kościoła Wniebowzięcia NMP w Bydgoszczy. Został mianowany kanonikiem przy bydgoskiej farze 25 marca 1994 roku oraz kanonikiem Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej w 2007 roku. Był proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika na bydgoskim Siernieczku w latach 1993-2007. Pełnił m.in. posługę duszpasterza rzemieślników oraz asystenta Akcji Katolickiej.

Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane wkrótce…

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Wielki Czwartek – 6.04.2023

 W Wielki Czwartek kończy się okres Wielkiego Postu. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, które zakończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Święto kapłanów i dzień modlitw w ich intencji. W tym dniu w Katedrze bydgoskiej o godz. 10.00 Msza św. „Krzyżma” podczas której   poświęcone zostaną Oleje św.  Msza św. Wieczerzy Pańskiej z udziałem wszystkich kapłanów naszej parafii oraz gości o godz. 18.30.  W czasie tej liturgii na wzór Sługi Jezusa, ks. proboszcz dokona obrzędu umycia nóg dwunastu mężczyznom. Po Komunii św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania. Adoracja w tzw. „ciemnicy” do północy.  

Wielki Piątek -7.04.2023

Wielki Piątek to dzień żałoby w Kościele, dzień śmierci Chrystusa. Mszy świętych tego dnia się nie odprawia. Post ścisły. O godzinie 1500 w godzinie śmierci Chrystusa Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci. Początek w Bazylice.    Wieczorna Liturgia Męki Pańskiej o godz.18.30. Składają się na nią, liturgia Słowa, adoracja Krzyża, Komunia św., przeniesienie Chrystusa w Eucharystii do „Grobu Pańskiego”.    Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim potrwa przez całą noc i następny dzień. W nocy rozważania adoracji przygotowują poszczególne wspólnoty według ustalonego harmonogramu, z którym zapoznać się można w gablotach kościoła. 

NOC KONFESJONAŁÓW

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. W WIELKI PIĄTEK OD GODZ.

21.00   przez całą noc do Wielkiej Soboty do godz. 8.00 rano.

http://nockonfesjonalow.pl/

III. Wielka Sobota – 8.04.2023

Dla chrześcijan dzień nadziei i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu święcimy pokarmy, przygotowane w wiklinowych koszykach, z bukszpanem, gałązkami wierzbowymi i mirtą.

Święcenie pokarmów od godz. 9.00 – 17.00, zawsze o pełnej godzinie.  

Wielka Sobota jest dniem ciszy, modlitwy i oczekiwania. Po zachodzie słońca w Wielką Sobotę rozpoczyna się liturgia wielkanocna. Uroczyście śpiewa się orędzie wielkanocne, tak zwany „Exultet”. Według słów tego hymnu, noc paschalna jest tą jedyną, która zna godzinę powstania z martwych Chrystusa, noc, która łączy niebo z ziemią, a sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Tego dnia przychodzimy do kościoła ze świecami, aby zapalić płomień „nowego życia”, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim trwa przez cały dzień.

Wigilia Paschalna

Centralny obchód Tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa z procesją w Wielką Sobotę o godz. 20.00. Przepiękne obrzędy poświęcenia ognia, paschału, liturgia słowa i odnowienie obietnic chrzcielnych niech zgromadzą nas jak najliczniej na tej najważniejszej w ciągu roku Mszy świętej.

WIELKANOC – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – 09.04.20232

Święta rozpoczniemy, jak nakazuje prastara polska tradycja od Mszy św. poranka wielkanocnego tzw. rezurekcji o godz. 7.00. w pierwsze święto nie będzie Mszy św. o godz. 8.30. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY –   10.04.2023

Msze św. jak w każdą niedzielę. Dzień modlitw i wsparcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Niech Święta będą dla nas złączonych z Chrystusem przez łaskę uświęcającą radosnym zmartwychwstaniem do nowego życia, życia z Chrystusem, według Jego prawa miłości i Ewangelii.

Informacje dotyczące Liturgii Wielkiego Tygodnia wywieszone są w kruchcie kościoła a także podane na stronach internetowych parafii www.mbkm.pl

Transmisja Liturgii Świętej z naszej Bazyliki on-line na stronie internetowej parafii.

Modlitwa za Diecezję Bydgoską

Boże, Ojcze Wszechmogący,
dziękujemy Ci za nasz bydgoski Kościół. 
Dziękujemy za wszystkich, 
którzy Go tworzą.
Za każdą wspólnotę parafialną,
każdy klasztor i dom zakonny,
za każde diecezjalne dzieło.
Spójrz łaskawie na:
ojców, matki, młodzież i dzieci,
ludzi chorych i zagubionych,
osoby samotne i tych, którzy utracili wiarę. 
Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, 
osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich,
aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze. 
Daj nam liczne i dobre powołania
kapłańskie, zakonne i apostolskie.
Umacniaj naszą wiarę,
wlewaj nadzieję i ucz pas kochać,
byśmy z odwagą i ufnością
każdego dnia świadczyli o Ewangelii. 
Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
błogosławiony Biskupie Michale
módlcie się za nami.