Ogłoszenia duszpasterskie 6.01.2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 6.I.2024 ROK

 

 1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że Chrystus przyniósł zbawienie całemu światu. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie naszego chrześcijańskiego obowiązku, iż osobistym przykładem autentycznej wiary mamy pociągać innych do Pana Boga.
 2. Podczas Mszy Świętej błogosławimy dziś kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak Mędrcy ze Wschodu, tak i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Napis (C + M + B 2023) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat” i stanowi świadectwo naszej wiary wobec innych. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju. W pobłogosławione kadzidło i kredę możemy się zaopatrzyć dzięki naszym ministrantom.

W święto Trzech Króli wieczorne Msze św. o godz. 17.00, 18.30 i 20.00 ze względu na koncert kolęd w Bazylice celebrowane będą w kaplicy. Przypomnijmy o godz. 17.00, 18.30 i 20.00   Msze św. w kaplicy.

 1. Dziś o godz. 19:15 w naszej Bazylice koncert kolęd pt. „Zaśpiewajmy Zygmuntowi!” w wykonaniu muzyków, którzy byli (lub nadal są) związani z dziedzictwem ks. Trybowskiego. Zaprosiliśmy na to wydarzenie rodzinę księdza Zygmunta, przedstawicieli władzy kościelnej i samorządowej naszego miasta i regionu, wszystkich wikariuszy naszej parafii i siostry zakonne za czasów księdza Zygmunta oraz parafian miejscowości, w których wcześniej duszpasterzował ksiądz prałat. Będzie również wśród nas ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk. Zapraszamy zatem parafian i sympatyków naszego Sanktuarium do uczestnictwa i wspólnej modlitwy o błogosławieństwo dla dzieł, które zostawił po sobie ten żyjący oraz umierający w opinii świętości kapłan. 
 2. Dziś przypada Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, także z naszej parafii, aby dobra nowina o zbawieniu przyniesiona przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata. Zebrane dzisiaj ofiary przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny. Zadbajmy, aby przy tej okazji nasze dzieci poczuły się do obowiązku niesienia pomocy rówieśnikom przez modlitwę i wsparcie materialne. Niech także one staną się misjonarzami miłości i pokoju wśród najbliższych: w rodzinie i w gronie kolegów, koleżanek.
 3. Dziś(6.01.2024) XI edycja Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli, który przejdzie ulicami Bydgoszczy. Orszak rozpocznie sięMszą św. o godz. 11.30 w bazylice pw. św. Wincentego a’ Paulo, pod przewodnictwem księdza biskupa. Około godz. 13.00 kolorowy orszak wyruszy sprzed Bazyliki i przejdzie do Starego Rynku. Tam pokłon Nowonarodzonemu Jezusowi oddadzą – pasterze, królowie, a następnie wszyscy uczestnicy Orszaku. 
 4. Jutro w niedzielę, 7 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. W najbliższą niedzielę zapraszamy do Domu Jubileuszowego na godz. 16.00 na specjalne przedstawienie o Bożym Narodzeniu, czyli Jasełka. Przygotowana została przez wspólnotę neokatechumenalną. Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich a zwłaszcza dzieci i młodzież.
 5. Ze względu na rozpoczęty czas kolędy  Msze św. wśród tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie sprawowane będą o godz. 7.00, 8.30 i 15.30.      W styczniu nie ma też stałego dyżuru w konfesjonale.
 6. Plan kolędy na najbliższe dni jest podany na stronie internetowej parafii i w kruchtach kościoła
 7. Składamy serdeczne podziękowania za zrozumienie bieżących potrzeb naszej parafii. Dziękujemy za ofiary przekazane podczas kolędy, przelane na konto naszej parafii jak i składane do skarbon w kościele. Serdeczne Bóg zapłać!
 8. Pragniemy serdecznie podziękować za przyjęcie nas kapłanów podczas kolędy do swoich domów i mieszkań. Przyjęcie księdza chodzącego po kolędzie to dziś znak wiary i przywiązania do polskich tradycji. W tym czasie, kiedy święcimy pamiątkę przyjścia do ludzi Chrystusa, kapłani przychodzą do naszych domów. Czcigodny ten zwyczaj od dawna znany w Polsce, narodził się z myśli, że Bóg Syna swego posłał do ludzi. Dlatego w tym czasie kapłani stają u progu naszych mieszkań. Poświecenie domu, poświęcenie mieszkania i wspólna modlitwa są znakiem jedności naszych rodzin z Kościołem Chrystusowym. 
 1. Przy wyjściu z kościoła zachęcamy do kupna prasy. Polecamy najnowsze wydanie Przewodnika Katolickiego.
 2. Wszystkich naszych Parafian polecamy w pierwszych dniach Nowego Roku opiece i wstawiennictwu Patronki naszej parafii, Maryi, udzielając na wszystkie dni Nowego Roku Bożego błogosławieństwa.

 

Bydgoski Orszak Trzech Króli – 2024

Jak co roku 6 stycznia 2024 r., ulicami Bydgoszczy przejdzie Orszak Trzech Króli. Orszak rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11.30 w bazylice pw. św. Wincentego a Paulo, pod przewodnictwem bp Krzysztofa Włodarczyka. Barwny orszak ze śpiewem kolęd wyruszy sprzed kościoła ok g.13.00 i przejdzie do Starego Rynku. Tam pokłon Nowonarodzonemu Jezusowi oddadzą – pasterze, królowie, a następnie wszyscy uczestnicy Orszaku. Królowie pojadą na koniach i wielbłądzie. Ich świtę stanowią królewskie orszaki ubrane w czerwone, niebieskie i zielone stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków. 

Do orszaku może przyłączyć się każdy, stając się nie tylko widzem ale aktywnym uczestnikiem wydarzenia – aktorem. Jedyny wymóg to odpowiedni strój.  Więcej informacji na http://www.orszaktrzechkroli.bydgoszcz.pl oraz na Facebooku [konto „Orszak Trzech Króli – Bydgoszcz]

Studium Duchowości Franciszkańskiej

Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej zaprasza do uczestnictwa w Studium Duchowości Franciszkańskiej. To pilotażowy półroczny cykl wykładów, adresowanych do wszystkich, których pasjonuje postać św. Franciszka z Asyżu oraz duchowość franciszkańska. Uczestnicy zajęć nie tylko uzyskają teoretyczną wiedzę na temat św. Franciszka i wielkiej duchowej spuścizny Rodziny Franciszkańskiej, ale będą mogli praktycznie wykorzystać ja w codziennym życiu kierując się dewizą – „pokój i dobro”. Cykl obejmuje 7 spotkań. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu w każdą 3 środę miesiąca – (17 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 5 i 19 czerwca). Koszt 200 zł. Zapisy pod numerem tel. 696784228 lub mailowo: sekretariat@cef.bydgoszcz.pl.

 

Modlitwa za Diecezję Bydgoską

Boże, Ojcze Wszechmogący,
dziękujemy Ci za nasz bydgoski Kościół. 
Dziękujemy za wszystkich, 
którzy Go tworzą.
Za każdą wspólnotę parafialną,
każdy klasztor i dom zakonny,
za każde diecezjalne dzieło.
Spójrz łaskawie na:
ojców, matki, młodzież i dzieci,
ludzi chorych i zagubionych,
osoby samotne i tych, którzy utracili wiarę. 
Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, 
osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich,
aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze. 
Daj nam liczne i dobre powołania
kapłańskie, zakonne i apostolskie.
Umacniaj naszą wiarę,
wlewaj nadzieję i ucz pas kochać,
byśmy z odwagą i ufnością
każdego dnia świadczyli o Ewangelii. 
Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
błogosławiony Biskupie Michale
módlcie się za nami.