Ogłoszenia duszpasterskie 26.09.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXVI Niedziela Zwykła – 26.IX.2021rok

 

Z wielką radością podajemy do wiadomości parafian, że Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem bydgoskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Nowy ksiądz biskup bydgoski to doświadczony duszpasterz, gorliwy biskup i dobry człowiek. Jego dewiza biskupia: „Gratia, misericordia, pax” („Łaska, miłosierdzie, pokój”) trafnie oddaje styl posługi, którą sprawuje. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest delegatem ds. Ruchu Światło-Życie oraz członkiem Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Kanoniczne objęcie diecezji przez księdza biskupa nominata Krzysztofa Włodarczyka nastąpi 28 września o godz. 16.00 w katedrze w czasie uroczystych Nieszporów. W naszych modlitwach polecajmy nowego księdza biskupa opiece Bożej i wstawiennictwu naszej patronki, Maryi – Królowej Męczenników.   

1. Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W historii naszego kraju są wydarzenia, które sprawiły, że wielu rodaków znalazło ojczyznę poza jego granicami. Módlmy się zatem za tych, którzy wśród nas pragną odnaleźć swoją nową ojczyznę.

2. Dzisiaj na Mszy świętej o godz. 10:00, młodzież klas 8 Szkoły Podstawowej złoży, podpisane przez rodziców, deklaracje potwierdzające chęć przygotowania się do sakramentu bierzmowania. Ostateczny termin składania deklaracji upływa za tydzień, 3 października.

3.We wtorek, w pobliżu figury Matki Bożej Fatimskiej, o godz. 15:00, wzorem lat ubiegłych, zostanie poprowadzona Koronka Publiczna. Jest to akcja ogólnopolska. W tym dniu w całej Polsce, setki, może tysiące osób na skrzyżowaniach ulic będą błagać o Boże miłosierdzie dla świata całego.

4. W środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by troszczyli się o nas, strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Oni są przejawem miłości i codziennej obecności Boga w naszym życiu. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach dziecięcych, ale i w dorosłym życiu.

5. W piątek rozpoczniemy październik, miesiąc w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej Różańcowej. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Tych, którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawianie różańca w domach. Nabożeństwa Różańcowe dla dorosłych w tym roku codziennie o godz.18.00. W sposób specjalny chcemy wdrażać do codziennej modlitwy różańcowej najmłodszych parafian. Różańcowe nabożeństwa dla dzieci w poniedziałki środy i piątki o godz. 17.30.

6. Już dziś kierujemy do małżonków naszej parafii wyjątkowe zaproszenie. W niedzielę dnia 3 października o godz. 13.00 będzie celebrowana uroczysta Msza św. w intencji małżeństw obchodzących w tym roku pierwszą, 5, 10, 15, 25 i kolejne okrągłe rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Małżeństwa, które pragną uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości proszone są o zgłaszanie się do kapłanów naszej parafii po Mszach św. w zakrystii albo w kancelarii parafialnej. Można też zgłaszać nazwiska Jubilatów telefonicznie w godzinach urzędowania kancelarii. Przygotowujemy dla małżonków okolicznościowe pamiątki i błogosławieństwa.

7. W piątek pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz.7 do 9 i po południu od 17 do 18.30. Od godz. 17:00 w kościele spowiedź święta dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

8. W sobotę będziemy wspominali Świętych Aniołów Stróżów. Bóg każdemu z nas daje Anioła, by go strzegł i wspomagał na drogach życia. Tego dnia o godz. 7.00 Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi połączona z adoracją Najśw. Sakramentu. W sobotę kapłani odwiedzą swoich chorych z posługą sakramentalną.

9. Duszpasterstwo Akademickiej „Martyria” rozpoczyna kolejny rok formacji. Zapraszamy zatem na Msze święte akademickie w każdą środę i niedzielę o godz. 20:00. Pierwsza „dwudziestaka” za tydzień z udziałem Żywego Akademickiego Różańca.

„Martyria” zaprasza na dwu-weekendowy kurs przedmałżeński pt. „Co i jak, zanim powiesz TAK!”. Jest to czas intensywnego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Prowadzący zespół, w skład którego wchodzą małżonkowie, doradcy życia rodzinnego, specjaliści z zakresu terapii oraz kapłan zapewniają 30 godzin pogłębiania relacji, odkrywania zasobów i wyzwań, które stają przed związkiem i budowania żywej więzi z Bogiem. Spotkania odbędą się w naszej parafii w terminach 15-17 października i 5-7 listopada. Szczegóły i zapisy na internetowej stronie www.coijak.org.pl  

Ksiądz Piotr zaprasza do spisywania wspomnień i świadectw o księdzu Zygmuncie Trybowskim. Przyczynią się one do powstania monografii na temat jego życia i apostolskich dzieł, które dokonał. Praca miałaby powstać z okazji 20 rocznicy jego śmierci, która przypada w grudniu za rok. Przykładowe formularze wyłożone są na stoliku w środku kościoła. Spisane wspomnienia przynosimy do biura parafialnego lub bezpośrednio do księdza Piotra.     

10. Odnowa w Duchu Świętym Przemienienie informuje, że można jeszcze dołączyć do Seminarium Odnowy Wiary. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w kaplicy po wieczornej Mszy Świętej.

  1. W czwartek, 30 września, dzień naszych modlitw o powołania i za powołanych. Stowarzyszenie Wspierania Powołań zaprasza na godz. 18:00 na różaniec, po nim Msza święta i Godzina Święta. Po modlitwie w kaplicy, spotkanie wspólnoty na plebanii. Jednocześnie jest to dzień dziękczynienia dobremu Bogu i ludziom za 25 lat istnienia Stowarzyszenie Wspierania Powołań w naszej parafii, za co niech będzie Bóg uwielbiony!

12. Przygotowujemy nową Księgę Intencji Mszalnych na rok 2022. Intencje przyjmować będziemy od dnia 1 października tylko w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.  Modlitwa z racji rocznic ślubnych czy też w różnych potrzebach naszych lub naszych bliskich, a także w intencji zmarłych z naszych rodzin jest najwspanialszym darem duchowym dla tych wszystkich, których polecamy Bogu w trakcie Eucharystii.

  1. Zachęcamy do zakupu i lektury „Przewodnika Katolickiego”. W nowym wydaniu modlitewnik „5 minut z Bogiem” na październik.
  2. Zmarli: śp. Bogdan Ernest, lat 63, z ul. Łabendzińskiego 2; śp. Janusz Urbański, lat 75, z ul. Tychoniewicza 4.
  3. Na nadchodzące dni niech dobry Bóg wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.

Podziękowanie dla Dobroczyńców naszej Parafii

Składamy serdeczne podziękowania za zrozumienie bieżących potrzeb naszej parafii w aktualnej sytuacji związanej z pandemią. Dziękujemy za ofiary składane do skarbon w kościele jak i te które zostały przelane na konto bankowe naszej parafii:

  74 1090 1072 0000 0001 0261 7319.