Ogłoszenia duszpasterskie 12.03.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12. III.2023 ROK

  1. Rozpoczynamy już trzeci tydzień Wielkiego Postu. Jak przeżywamy ten czas? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że ma to być czas naszego nawrócenia? Czy postanowiliśmy już, że w czasie tegorocznego Wielkiego Postu z całą powagą i odpowiedzialnością podejmiemy trud nawrócenia w Sakramencie Pojednania – w dobrej Spowiedzi św.? Kartki do spowiedzi św. wielkanocnej otrzymać można w biurze parafialnym w godzinach urzędowania a także w zakrystii przed i po każdej Mszy św.
  2. Niech cząstką przeżywanego przez nas czasu Wielkiego Postu będzie nabożne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w piątek dla dzieci o godz.17.30 a dla dorosłych w piątek o godz.9.00 i 18.00. Dla młodzieży i studentów o godz. 20.00. Niedzielne popołudnia Wielkiego Postu zarezerwujmy dla uczestnictwa w pasyjnym rozważaniu Męki Pańskiej podczas Gorzkich Żali. Zapraszamy we wszystkie niedziele Wielkiego Postu na godz. 16.00.
  3. Jutro 13 marca 2023r.  po wieczornej Mszy Świętej będziemy modlić się o uzdrowienie duszy i ciała. Nabożeństwo poprowadzi ks. Michał, muzycznie posługiwać będzie Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym ,,Przemienienie”. Podczas modlitwy będzie egzorcyzm wody, soli, oleju.
  4. Także jutro, 13 marca przypadnie 10. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami. Podczas wieczornej Mszy św. w szczególny sposób pamiętać będziemy o Piotrze naszych czasów.
  5. Do końca marca   Spacery Miłosierdzia w poniedziałki   są odwołane. Ks. Marek zaprasza na najbliższy Spacer 3 kwietnia.
  1. W czwartek 16 marca kolejna Msza św. o 18.30 zakończona modlitwami do św. Jana Pawła II i uczczeniem relikwii. Wspólnota Oazy Rodzin zaprasza na Czuwanie z Maryją i modlitwy w intencji Ojca Świętego już o godz.18.00.
  2. Ks. Michał-duszpasterz dzieci i młodzieży informuje, że:

-Zapraszamy na comiesięczne spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania. 17 marca (piątek) na 18:00 klasy 8, 24 marca (piątek) na 18:00 klasy I. Przypominamy, że spotkania odbywają się w domu parafialnym w auli na drugim piętrze. – W sobotę 18 marca o godz. 10:00 w kościele odbędzie się kolejne spotkanie w ramach przygotowania do I Komunii Św. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci przygotowujące się do tego sakramentu.  – Wszystkim dzieciom przypominam o udziale w drogach krzyżowych dla dzieci, które odbywają się w każdy piątek o 17:30. Przypominam, że dzieci komunijne mają obowiązek uczestniczyć w tym nabożeństwie.  – W dniach od 13-15 marca w naszej bazylice będą odbywały się rekolekcje szkolne dla Szkoły Podstawowej nr 66. Poprowadzi je dla naszych uczniów ks. Igor Wichrowski wikariusz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią. – W tym tygodniu drogę krzyżową dla młodzieży poprowadzą Wspólnoty Neokatechumenalne. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  – W niedzielę 19 marca na mszy o godzinie 11:30 przeżywać będziemy uroczystość błogosławieństwa nowych ministrantów. 

8. Ogłoszenia duszpasterza młodzieży księdza Piotra: Przeżywamy dziś w parafii Niedzielę Przedmisteriową. Po każdej Mszy świętej twórcy Misterium zbierają ofiary na organizację przedsięwzięcia, które od 22 lat realizowane jest w pobliskiej Dolinie Śmierci. Dziś, na godz. 18:00, do sali duszpasterstwa, zapraszamy na spotkanie z reżyserem wszystkich chętnych zaangażować się w to dzieło. Tegoroczne Misterium tradycyjnie odbędzie się w Niedzielę Palmową – 2 kwietnia, o godz. 16:00 i 20:00. W środę, po Mszy świętej o 20:00 kolejne spotkanie z cyklu „Przemienieni” z o. Maciejem Sierzputowskim CSSp. 

9.W kościele św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity – Siostry Salezjanki 24,25 i 26 marca organizują dla dziewcząt i kobiet w wieku 17 do 30 lat spotkanie pod hasłem: „Wznoszę swe oczy ku górom”. Zgłoszenia w biurze parafialnym w/w parafii lub u sióstr – telefony do sióstr znajdują się na plakacie.

  1. W Przewodniku Katolickim:„Dlaczego umartwienie? Bo jest Bóg”; „Bez(sens) wyrzekania się”; „Papież czasów postkolonialnych”; „Smartfon, ale z instrukcją obsługi”; „Sprawcy wtórnej wiktymizacji”. Polecamy lekturę katolickiej prasy.
  2. Składamy gorące podziękowanie wszystkim Parafianom za ofiary przekazane no konto bankowe parafii i do skarbon naszego kościoła. Dziękujemy za wsparcie w Środę Popielcową hospicjów naszej diecezji i pomoc dla dotkniętej trzęsieniem ziemi Turcji i dotkniętej wojną Ukrainy.
  3. Zmarli: Śp. Anna Redwanc l.73 z ul. Bartłomieja z Bydg. 13, śp. Jerzy Syrewicz l.98 z ul. Łochowskiego 4, Śp. Zbigniew Meger l.70 z ul. Sosnowskiego 1

13. Wszystkim naszym parafianom życzymy, by dzisiejsza III Niedziela Wielkiego Postu i obecny tydzień były okresem   umacniania wiary i ufności Chrystusowi, „który za nas cierpiał rany i śmierć podjął krzyżową”.

 

 

 

 

 

W sprawie medialnych publikacji nt. Karola Wojtyły

 

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Modlitwa za Diecezję Bydgoską

Boże, Ojcze Wszechmogący,
dziękujemy Ci za nasz bydgoski Kościół. 
Dziękujemy za wszystkich, 
którzy Go tworzą.
Za każdą wspólnotę parafialną,
każdy klasztor i dom zakonny,
za każde diecezjalne dzieło.
Spójrz łaskawie na:
ojców, matki, młodzież i dzieci,
ludzi chorych i zagubionych,
osoby samotne i tych, którzy utracili wiarę. 
Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, 
osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich,
aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze. 
Daj nam liczne i dobre powołania
kapłańskie, zakonne i apostolskie.
Umacniaj naszą wiarę,
wlewaj nadzieję i ucz pas kochać,
byśmy z odwagą i ufnością
każdego dnia świadczyli o Ewangelii. 
Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
błogosławiony Biskupie Michale
módlcie się za nami.