Ogłoszenia duszpasterskie 1.01.2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok – 1.I.2024rok

  1. Do wielu życzeń dziś składanych, otrzymywanych niech dołączą się nasze, od duszpasterzy pracujących w tutejszej Bazylice i Sanktuarium. U progu tego nowego kalendarzowego roku życzymy wszystkim Parafianom i Sympatykom Bazyliki i Sanktuarium, aby jeszcze bardziej otworzyli się na Bożą miłość, która napełnia nasze domy, nasze rodziny i stać się może w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, wspólnoty parafialnej i Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2024 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla wspólnoty parafialnej i dla Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!
  2. Dzisiaj, w pierwszy dzień Nowego Roku Kościół celebruje uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie, ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. Dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki po raz kolejny z inicjatywy papieża Pawła VI jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
  3. Dziś – w pierwszy dzień nowego roku wspominamy 87. urodziny śp. ks. prał. Zygmunta Trybowskiego – budowniczego naszej świątyni i pierwszego proboszcza parafii. Tradycyjnie w rocznicę urodzin śp. księdza prałata Zygmunta   zapraszamy Parafian i Sympatyków   na wspólny śpiew kolęd, który poprowadzi organista naszej Bazyliki Dominik Burchard. Koncert rozpocznie się o g. 18.15 a zakończy się po wieczornej Mszy św.
  4. Już dziś zapraszamy na koncert kolęd pt. „Zaśpiewajmy Zygmuntowi„, w sobotę 6 stycznia o godz. 19:30 w naszym kościele. w wykonaniu muzyków, którzy byli (lub nadal są) związani z dziedzictwem ks. Trybowskiego. Zaprosiliśmy na to wydarzenie rodzinę księdza Zygmunta, przedstawicieli władzy kościelnej i samorządowej naszego miasta i regionu, wszystkich wikariuszy naszej parafii i siostry zakonne za czasów księdza Zygmunta oraz parafian miejscowości, w których wcześniej duszpasterzował ksiądz prałat. Będzie również wśród nas ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk. Zapraszamy zatem parafian i sympatyków naszego Sanktuarium do uczestnictwa i wspólnej modlitwy o błogosławieństwo dla dzieł, które zostawił po sobie ten żyjący oraz umierający w opinii świętości kapłan. Z racji przygotowań do koncertu, popołudniowe Msze święte tego dnia sprawowane będą w kaplicy.
  5. W sobotę 6 stycznia wielkie święto kościelne – Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana często uroczystością Trzech Króli. Każdy z nas tego dnia ma obowiązek uczestniczenia we Mszy św. które sprawowane są według niedzielnego porządku. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci.   W tym dniu będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Polecamy tę składkę ofiarności Parafian.  Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego.   Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.    Przed Mszami św. przy wejściu do kościoła ministranci rozprowadzać będą małe pakunki z kawałkiem kredy i kadzidła. 
  6. W najbliższą niedzielę 7 stycznia Wspólnota Neokatechumenalna zaprasza wszystkich Parafian na

Jasełka – słowna muzyczne przedstawienie o Boży Narodzeniu do Domu Jubileuszowego Wiatraka o godz.  16.00 w Sali teatralno kinowej. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami!     

  1. Ze względu na rozpoczynający się czas kolędy Msze św. wśród tygodnia o godz. 17.00 nie będą sprawowane aż do końca miesiąca stycznia. W miesiącu styczniu Msze św. z godz. 18.30 przenosimy na godz. 15.30. Ta zmiana nie dotyczy pierwszego piątku miesiąca i sobót. W styczniu nie będzie także posługi Stałego Konfesjonału.
  2. Plan kolędy na najbliższe dni jest podany na stronie internetowej parafii i w kruchtach kościoła.
  3. Składamy serdeczne podziękowania za zrozumienie bieżących potrzeb naszej parafii. Dziękujemy za ofiary przekazane podczas kolędy, przelane na konto naszej parafii jak i składane do skarbon w kościele. Serdeczne Bóg zapłać!

W najbliższą niedzielę zakończymy obchody liturgicznego Okresu Narodzenia Pańskiego. Niech Nowy Rok 2024, w który dzisiaj z maryjną modlitwą na ustach wkraczamy, wszystkim naszym Wiernym przyniesie Pokój i zgodę. Niech Maryja – Święta Boża Rodzicielka wyprasza nam radość z bycia Jej dziećmi i z przynależności do Chrystusowego Kościoła! Wszystkim z nami modlącym się w naszej parafialnej świątyni życzymy Do Siego Roku!

BOŻE NARODZENIE 2023

                                                                        (1305) – Giotto

 

 „I my czekamy na Ciebie, Pana,

A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą, 

Wierząc, żeś jest pod osłoną

Chleba i Wina.” 

 

            Obchodzone corocznie Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że przed dwoma tysiącami lat Syn Boży stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię w Betlejem. Żył naszym życiem i chodził naszymi drogami, aby nam ukazać tę, która najpewniej prowadzi do Boga. Obiecał, że pozostanie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

            Tę obietnicę spełnił w Eucharystii, sakramencie miłości i jedności, w znaku Obecności, która jest pierwszym imieniem miłości. Dzięki tej wielkiej tajemnicy wiary możemy budować wspólnotę sióstr i braci, uczestników jednego eucharystycznego stołu i dzieci jednego Ojca w niebie.

            Niech te najbardziej rodzinne Święta w roku staną się okazją do umacniania wzajemnych więzi, ocalania nadziei, budzenia sumień i przywracania Bożego światła w naszych domach.  

            Pragnę w imieniu kapłanów posługujących w tutejszej Bazylice i Sanktuarium przekazać Parafianom, Miłośnikom naszej Bazyliki i przybyłym na Święta Gościom najlepsze życzenia: Bożych mocy, sił, zdrowia i nieustannego wsparcia Tej, która dała światu Mesjasza i Zbawiciela, Maryi, Bożej Rodzicielki.   W naszych kapłańskich modlitwach   prosimy o błogosławieństwo Bożego Dzieciątka, które niechaj przynosi pokój serca i  spełnienie najpiękniejszych marzeń.

                                                                   Ks. Jan Andrzejczak – proboszcz

 

Bydgoski Orszak Trzech Króli – 2024

Jak co roku 6 stycznia 2024 r., ulicami Bydgoszczy przejdzie Orszak Trzech Króli. Orszak rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11.30 w bazylice pw. św. Wincentego a Paulo, pod przewodnictwem bp Krzysztofa Włodarczyka. Barwny orszak ze śpiewem kolęd wyruszy sprzed kościoła ok g.13.00 i przejdzie do Starego Rynku. Tam pokłon Nowonarodzonemu Jezusowi oddadzą – pasterze, królowie, a następnie wszyscy uczestnicy Orszaku. Królowie pojadą na koniach i wielbłądzie. Ich świtę stanowią królewskie orszaki ubrane w czerwone, niebieskie i zielone stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków. 

Do orszaku może przyłączyć się każdy, stając się nie tylko widzem ale aktywnym uczestnikiem wydarzenia – aktorem. Jedyny wymóg to odpowiedni strój.  Więcej informacji na http://www.orszaktrzechkroli.bydgoszcz.pl oraz na Facebooku [konto „Orszak Trzech Króli – Bydgoszcz]

Studium Duchowości Franciszkańskiej

Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej zaprasza do uczestnictwa w Studium Duchowości Franciszkańskiej. To pilotażowy półroczny cykl wykładów, adresowanych do wszystkich, których pasjonuje postać św. Franciszka z Asyżu oraz duchowość franciszkańska. Uczestnicy zajęć nie tylko uzyskają teoretyczną wiedzę na temat św. Franciszka i wielkiej duchowej spuścizny Rodziny Franciszkańskiej, ale będą mogli praktycznie wykorzystać ja w codziennym życiu kierując się dewizą – „pokój i dobro”. Cykl obejmuje 7 spotkań. Zajęcia będą odbywały się 1 raz w miesiącu w każdą 3 środę miesiąca – (17 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 5 i 19 czerwca). Koszt 200 zł. Zapisy pod numerem tel. 696784228 lub mailowo: sekretariat@cef.bydgoszcz.pl.

 

Modlitwa za Diecezję Bydgoską

Boże, Ojcze Wszechmogący,
dziękujemy Ci za nasz bydgoski Kościół. 
Dziękujemy za wszystkich, 
którzy Go tworzą.
Za każdą wspólnotę parafialną,
każdy klasztor i dom zakonny,
za każde diecezjalne dzieło.
Spójrz łaskawie na:
ojców, matki, młodzież i dzieci,
ludzi chorych i zagubionych,
osoby samotne i tych, którzy utracili wiarę. 
Wylewaj Ducha Świętego na duchowieństwo, 
osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich,
aby sprostali swojemu powołaniu i swojej posłudze. 
Daj nam liczne i dobre powołania
kapłańskie, zakonne i apostolskie.
Umacniaj naszą wiarę,
wlewaj nadzieję i ucz pas kochać,
byśmy z odwagą i ufnością
każdego dnia świadczyli o Ewangelii. 
Maryjo, Matko Pięknej Miłości,
błogosławiony Biskupie Michale
módlcie się za nami.