Ogłoszenia duszpasterskie 01.01.2021

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok

 

  1. Do wielu życzeń dziś składanych, otrzymywanych niech dołączą się nasze, od duszpasterzy pracujących w tutejszej Bazylice i Sanktuarium. U progu tego nowego kalendarzowego roku życzymy wszystkim Parafianom i Miłośnikom naszej Bazyliki i Sanktuarium, aby jeszcze bardziej otworzyli się na Bożą miłość, która napełnia nasze domy, nasze rodziny i stać się może w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, wspólnoty parafialnej i Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2021 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla wspólnoty parafialnej i dla Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym!
  2. Dzisiaj, w pierwszy dzień Nowego Roku Kościół celebruje uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie, ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane. Dziś także Pierwszy Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi św. podczas wszystkich Mszy św.
  3. Nie powinno nas dziś zabraknąć na Mszy św., aby Maryi polecić wszystkie dni dopiero, co rozpoczętego roku. Dziś Msze św. według niedzielnego porządku. Dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki po raz kolejny z inicjatywy papieża Pawła VI jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój.
  4. Tradycyjnie już od wielu lat, w pierwszy dzień Nowego Roku w rocznicę urodzin śp. księdza prałata Zygmunta Trybowskiego, chór Stowarzyszenia Muzycznego „Fordonia” wraz z Zespołem Pieśni Dawnej Fresca Voce z Młodzieżowego Domu Kultury 5 w Fordonie organizowali koncert kolęd. Ze względu na pandemię w tym roku koncert odwołujemy. W miejsce koncertu zapraszamy Parafian i Miłośników naszej Bazyliki na wspólny śpiew kolęd, który poprowadzi organista naszej Bazyliki Pan Jakub Stawowczyk. Koncert rozpocznie się o g. 18.15 a zakończy się po wieczornej Mszy św.
  5. Dzisiejsza uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi zamyka obchód oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego. Jednak nie oznacza to końca okresu Bożego Narodzenia. Jeszcze przez 2 tygodnie liturgia będzie nam przypominała o tym wydarzeniu.
  6. Dnia 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz.7.00 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Okazja do Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. Odwiedziny chorych przekładamy na miesiąc luty.
  7. Domowy Kościół zaprasza wszystkich członków i sympatyków na wspólnotową Mszę świętą w najbliższą pierwszą niedzielę Nowego Roku tj. 3 stycznia na godzinę 11:30. Po Mszy św. odbędzie się krótkie spotkanie opłatkowe.
  8. Dnia 28 grudnia rozpoczęliśmy tradycyjną kolędę – duszpasterskie nawiedzenie rodzin. Kierując się sytuacją jaka panuje w kraju, mając na względzie obowiązujące obostrzenia sanitarne informujemy, że tegoroczną kolędę przeżyjemy w formie spotkań z wiernymi na Mszy św. w intencji parafian o g.18.30. Podczas kolędowego spotkania w kościele będzie wspólne śpiewanie kolęd, Msza św., okolicznościowe błogosławieństwo i przygotowana dla każdej rodziny kolędowa pamiątka. Plany kolędy są dostępne w kalendarzu parafialnym do nabycia w zakrystii i sklepiku a także na nowej – tworzonej obecnie – stronie internetowej parafii. Plan kolędy wywieszony jest także w gablotach kościoła. Ze względu na rozpoczynający się czas kolędy od   poniedziałku Msze św. wśród tygodnia sprawowane będą o godz. 7.00, 8.30 i 18.30.  W tym czasie Msze św. z godz. 15.30 przenosimy na godz. 18.30. Zmiany te spowodowane zostały trwającą pandemią koronawirusa.  Będzie też możliwość złożenia dorocznej ofiary kolędowej na cele parafii.

10.Rodziny, które sprowadziły się do parafii, a także wszyscy chętni mogą zaprosić kapłana do kolędowych indywidualnych odwiedzin w swojej rodzinie. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia w kancelarii parafii w godzinach urzędowania.

  1. Jak co roku, przygotowaliśmy dla parafian, gości i sympatyków naszej parafii XIX wydanie kalendarza parafialnego i sanktuaryjnego na rok 2021. Zawiera kalendarium, informatorium parafialne, w tym o: sakramentach (warunkach przygotowania i terminy ich przyjęcia), odpustach i innych aktywnościach duszpasterskich, a także rejestr grup i wspólnot apostolskich. Załączone fotografie ukazują głównie prace malarskie umieszczone na frontonie Bazyliki, w tym ostatnie ukończone w listopadzie br. które wykonał artysta Sylwester Piędziejewski pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do kalendarza dołączono niezwykły plan kolędy 2020/21. Kalendarz i plan kolędy są dostępne w zakrystii i sklepiku parafialnym.

 

Wszystkich uczestników Mszy św. polecamy na progu Nowego Roku   opiece i wstawiennictwu Patronki dzisiejszej uroczystości – Bogurodzicy – udzielając na wszystkie dni Nowego Roku Bożego błogosławieństwa.

Podziękowanie dla Dobroczyńców naszej Parafii

Składamy serdeczne podziękowania za zrozumienie bieżących potrzeb naszej parafii w aktualnej sytuacji związanej z pandemią. Dziękujemy za ofiary składane do skarbon w kościele jak i te które zostały przelane na konto bankowe naszej parafii:

  74 1090 1072 0000 0001 0261 7319.