ZAPROSZENIE

 

W tym tygodniu we wtorek dnia 30 kwietnia 2024 roku przypadnie 15 rocznica sakry biskupiej Ks. Arbpa Jana Romeo Pawłowskiego. Święceniom w 2009 roku w naszej Bazylice przewodniczył Jego eminencji Ksiądz Kardynał  Tarcisio Bertone – sekretarz  stanu Stolicy Apostolskiej. Współkonsekratorami byli: Ks. Arcybiskup Alfio Rapisarda – Nuncjusz Apostolski i Ks. Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Uczestniczyli w uroczystości także liczni biskupi zarówno z kraju jak i z zagranicy. Ówczesny ordynariusz diecezji bydgoskiej napisał wtedy: Uroczystość święceń biskupich to wydarzenie ważne w dziejach Kościoła, a krótkiej historii naszej Diecezji niezwykłe. Ks. Arcybiskup przez ostatnich piętnaście lat pracował jako nuncjusz apostolski w Kongo i Gabonie, następnie przez wiele lat był najbliższym współpracownikiem Ojca św. Franciszka a obecnie jest Nuncjuszem apostolskim w Grecji w Atenach. Wielu naszych parafian uczestniczyło w tamtych święceniach biskupich. We wtorek podczas wieczornej Mszy św. o godz.18.30 chcemy Panu Bogu podziękować za posługę apostolską księdza arcybiskupa podczas Mszy św. na którą Parafian serdecznie zapraszamy.

XV ROCZNICA KONSEKRACJI JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA ARCYBISKUPA JANA ROMEO PAWŁOWSKIEGO

 

Z KART HISTORII

 

 

 

Biskup Benedykt, SŁUGA SŁUG BOŻYCH

umiłowanemu Synowi Janowi Romeo Pawłowskiemu, z duchowieństwa diecezji Bydgoskiej, Mojemu Prałatowi honorowemu i dotychczas Radcy Nuncjatury w Sekretariacie Stanu, mianowanemu Nuncjuszem Apostolskim w Republice Konga i Gabonu oraz Arcybiskupem tytularnym Sejneńskim, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.

Radość naszą znajdujemy w pragnieniu, iż potrzeba, by Chrystus wzrastał (por. J 3,30) w sercach ludzi i we wszystkich narodach. Dlatego w miarę̨ możliwości staram się umacniać prawdziwą komunię z Pasterzami i Wspólnotami chrześcijańskimi oraz wspierać́ szczerą współpracę z rządcami państw.

Skoro zatem trzeba teraz zamianować Nuncjusza Apostolskiego w Republice Konga i Gabonu, szukając męża wyróżniającego się roztropnością̨ i zdrową nauką, i doświadczonego w prowadzeniu spraw, który by Mnie tam  reprezentował.

Wychowany bowiem bardzo dobrze w katolickiej rodzinie i parafii, swoje zalety ducha i szczególne cnoty ludzkie i kapłańskie w pełni pokazałeś́ w Nuncjaturach Papieskich i w Moim Sekretariacie Stanu.

Dlatego używając Mojej najwyższej władzy ustanawiam cię Nuncjuszem Apostolskim w obydwu Republikach, Konga i Gabonu, oraz mianuję Arcybiskupem tytularnym Sejneńskim, udzielając ci należnych praw i uprawnień́ i nakładając jednocześnie obowiązki związane z godnoścį biskupią i zadaniem Legata Papieskiego.

Co się tyczy twojej konsekracji biskupiej, chętnie pozwalam, abyś ją przyjąc dnia 30 kwietnia w Bydgoszczy od Czcigodnego Brata Kardynała Tarycjusza Bertone, Mojego Sekretarza Stanu i Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego, zgodnie z przepisami liturgicznymi. Przedtem jednak trzeba, abyś według praw i norm Kościoła złożył wyznanie wiary i przysięgę̨ wierności wobec Mnie i Moich Następców.

Na koniec, umiłowany Synu, przyjmujący tak poważne zadanie, zachęcam cię, byś całkowicie zawierzył Bogu, i za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki Dziewicy Maryi, Matki Pięknej Miłości i Świętego Jana Chrzciciela, gorliwie troszczył się o sprawy Stolicy Apostolskiej i Kościoła Katolickiego, a nade wszystko byś wszędzie wspierał duchowe dobro ludzi, którzy zostali odkupieni drogocenną Krwią Chrystusa (por.1P1,19)

Dano w Rzymie, u św. Piotra, dnia siedemnastego marca, roku Pańskiego dwutysięcznego dziewiątego, czwartego Mojego Pontyfikatu.

 

KONSEKRACJA KSIĘDZA BISKUPA JANA PAWŁOWSKIEGO

18 marca 2009, o godzinie 12.00, Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej wydało komunikat następującej treści:

Ojciec święty Benedykt XVI mianował ks. Prałata Jana Romeo Pawłowskiego, kapłana Diecezji bydgoskiej nuncjuszem apostolskim w Republice Konga (Brazzaville) i Gabonie, wynosząc go jednocześnie do godności Arcybiskupa tytularnego sejneńskiego. Konsekracja biskupia przewidziana jest w Bydgoszczy, 30 kwietnia b.r., w godzinach wieczornych. Głównym konsekratorem będzie kardynał Tarcisio Bertone SDB, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

 

Ksiądz Jan Romeo Pawłowski: urodził się 23 listopada 1960 roku w Biskupcu (Archidiecezja warmińska), jako pierwszy z czterech synów Stanisława i Magdaleny.  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, w 1979 roku wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Poznaniu uzyskał tytuł magistra teologii, wieńczący seminaryjną formację filozoficzno-teologiczną. 1 czerwca 1985 roku, w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. W latach 1985-1987 pracował jako wikariusz w Parafii farnej p.w. św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy (obecna Katedra), pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza ówczesnego Wikariusza biskupiego dla Bydgoszczy, ś.p. ks. Biskupa Jana Nowaka. W latach 1987 – 1991 przebywał w Rzymie, gdzie odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. W tym samym czasie w Pontificia Accademia Ecclesiastica odbył studia specjalistyczne przygotowujące do pracy w placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. 1 lipca 1991 roku rozpoczął służbę w serwisie dyplomatycznym Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno jako:

* Attaché, a później Sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Kongo (Brazzaville), Republice Środkowej Afryki i Czadzie (1991-1994);

* Sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Tajlandii (1994-1997);

* Radca Nuncjatury Apostolskiej w Brazylii (1997-1999);

* Radca Nuncjatury Apostolskiej we Francji (1999-2002);

* Od końca 2002 roku pracuje w watykańskim Sekretariacie Stanu, w Sekcji do Spraw Relacji z Państwami.

W roku 1993 został mianowany Kapelanem Jego Świątobliwości, a w roku 2005 Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości. Zna język włoski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki i portugalski. Konsekracja biskupia przewidziana jest w Bydgoszczy, 30 kwietnia b.r., w godzinach wieczornych. Głównym konsekratorem będzie kardynał Tarcisio Bertone SDB, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej.

Powyższą wiadomość  prosimy podać do wiadomości wiernych w najbliższych ogłoszeniach natomiast szczegóły dotyczące samej konsekracji podane zostaną w terminie późniejszym

Kanclerz Kurii

Ks. Lech Bilicki

 

Poniedziałek, 30 Marca 2009 13:29

Kuria Biskupia Diecezji Bydgoskiej informuje:

Święcenia biskupie ks. prałata Jana Pawłowskiego, nuncjusza apostolskiego w Kongo i Gabonie będą miały miejsce w czwartek 30 kwietnia o godz. 18.30 w Sanktuarium Królowej Męczenników – Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX wieku.

Konferencja prasowa poświęcona tej uroczystości odbędzie się 15  kwietnia  o godz. 11.00 w gmachu Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy, przy ul. Malczewskiego 1. Podania o akredytację należy składać do  rzecznika diecezji bydgoskiej  ks. dr. Sylwestra Warzyńskiego do 14 kwietnia br.

Rzecznik Prasowy Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy ks. dr Sylwester Warzyński

tel.:728 833 700 e-mail: rzecznik@kuria.byd.pl

www.diecezja.byd.pl

 

Radio Watykańskie: wywiad z ks. Janem Pawłowskim

Ks. Jan Romeo Pawłowski po 18 latach pracy w watykańskiej dyplomacji, mianowany został 18 marca nuncjuszem w Kongu i Gabonie. Jest to pierwsza w tym roku nominacja watykańskiego przedstawiciela w Afryce, ogłoszona w czasie, gdy Benedykt XVI odwiedza ten kontynent. Publikujemy rozmowę zrealizowaną w dniu nominacji.

– To dzień szczególny w Księdza życiu. Przychodzi zostawić Sekretariat Stanu i udać się do Afryki, którą jednak już Ksiądz zna. Jakie to przeżycie?

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Takie, że z centrum przychodzi jechać na „pierwszą linię”. Znam Afrykę, pracowałem tam. W Kongo Brazzaville spędziłem trzy lata. Obecnie trzeba podjąć nowe obowiązki, już nie jako sekretarz czy radca nuncjatury, ale jako nuncjusz apostolski.

– To była pierwsza placówka, na którą Ksiądz wyjechał po doktoracie na Gregorianie. Przywiózł Ksiądz stamtąd miłe wspomnienia?

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Ja mam tylko miłe wspomnienia. Złych wspomnień kapłan nie powinien mieć. Winien je Panu Bogu powierzyć w modlitwie.

– Historia i reorganizacja struktur Kościoła w Polsce przyczyniła się do tego, że urodzony w diecezji warmińskiej, wyświęcony w archidiecezji gnieźnieńskiej, obecnie jest Ksiądz kapłanem diecezji bydgoskiej.

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Tak jest, choć to nie tylko reorganizacja struktur, ale i historia mojej rodziny. Urodziłem się w Biskupcu na Warmii. Później tato przeniesiony został do pracy w Toruniu i tam właściwie zapuściliśmy korzenie. Ponieważ wzrastałem po tej stronie Torunia, która należała wówczas jeszcze do archidiecezji gnieźnieńskiej, wstąpiłem do seminarium w Gnieźnie i tam zostałem wyświęcony. Do 2004 r. byłem kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. Przy zmianie struktur i powołaniu do życia diecezji bydgoskiej zostałem do niej inkardynowany i obecnie do niej należę.

– Powróćmy do historii życia z czasów dyplomacji watykańskiej. Kolejną Księdza placówką po Kongu była Tajlandia, gdzie był Ksiądz trzy lata. Co to był za czas?

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Tajlandia to odkrywanie Wschodu i Azji, odkrywanie rozmaitych kultur. Nuncjatura w Bangkoku zajmowała się siedmioma krajami, a więc była możliwość spojrzenia na szeroki przekrój kultury azjatyckiej, spotkania z innymi religiami. Był to dla mnie okres podobnie bogaty, jak czas w Afryce, ale również jak i następne lata w służbie Stolicy Apostolskiej.

– Patrząc w Księdza curriculum, można dostrzec, że Watykan wszechstronnie kształci swych przyszłych dyplomatów. Następną Księdza placówką była Brazylia…

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Tak. Z Tajlandii trzeba było się tak przestawić, aby dzień stał się nocą (oczywiście mówię o strefach czasowych). Byłem w Brazylii przez dwa i pół roku. Był to czas odkrywania kontynentu Ameryki Łacińskiej, samej Brazylii i Kościoła, który istnieje tam już od ponad 500 lat. To było także spotkanie z piłką brazylijską (śmiech), jako że byłem tam w okresie mistrzostw świata, kiedy Brazylijczycy – mistrzowie z 1994 r. – grali o mistrzostwo z Francją (1998).

– Kolejne lata przyszło spędzić w Paryżu…

Ks. Jan Romeo Pawłowski: W Paryżu byłem prawie trzy lata. To było ponowne spotkanie z kulturą europejską, w jakiś sposób w centrum tej kultury. Także z Kościołem przeżywającym rozmaite problemy, małe czy większe kryzysy. Cenię sobie spotkania z ludźmi, również z Polakami, którzy tam od wieków jako Polonia mieszkają i działają.

– Stamtąd został Ksiądz powołany do Sekretariatu Stanu. To niemal siedem lat w sercu katolicyzmu…

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Sześć lat i kilka miesięcy. Czas pracy przy boku Ojca Świętego, na początku Jana Pawła II, obecnie Benedykta XVI. To ogromne i bardzo ważne dla mnie doświadczenie, także odchodzenia wielkiego Papieża Polaka: czas jego śmierci i pogrzebu, czas konklawe, wyboru nowego Papieża. To wszystko stanowi wręcz milowe kamienie także w moim życiu, znaki łaski od Pana.

– Ogłaszając dziś Księdza arcybiskupią nominację, informujemy, że jako stolicę tytularną będzie Ksiądz miał Sejny. W świadomości ogólnej Polaków Sejny dotąd nie funkcjonowały jako stolica tytularna. Dlaczego?

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Pewnie trzeba byłoby oddzielnej rozmowy na wytłumaczenie, co to są stolice tytularne: zarówno kardynalskie kościoły tytularne w Rzymie, jak i stolice tytularne biskupów nie mających swoich własnych diecezji. Stolica Apostolska przed kilkoma tygodniami postanowiła reaktywować dwie stolice tytularne w Polsce. Jedną jest Chełm, a drugą Sejny. Tam były wcześniej diecezje. Z rozmaitych względów przestały istnieć, lecz żeby zachować o nich pamięć, postanowiono, że one będą odtąd przyznawane jako stolice tytularne nowo mianowanym biskupom czy arcybiskupom nierezydencjalnym. Ja mam to szczęście, że jestem pierwszym arcybiskupem tytularnym w Sejnach. Jest to tylko tytuł, nie wiąże się z tym żadna jurysdykcja. Ogromnie się jednak cieszę, że jest to na terenie Polski, bardzo blisko miejsca, gdzie się urodziłem, a jeszcze bliżej miejsca, gdzie urodził się mój tato.

– Czy wiadomo już, kiedy i gdzie przyjmie Ksiądz sakrę? Kto będzie konsekratorem?

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Konsekracja odbędzie się w Bydgoszczy 30 kwietnia. Głównym konsekratorem będzie kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.

– Przedstawiając nowego arcybiskupa Polaka, prezentujemy również człowieka od strony ludzkiej: co Ksiądz lubi, jakie ma zainteresowania, może jakiś ulubiony sposób spędzania wolnego czasu?

Ks. Jan Romeo Pawłowski: Może się to wydać banalne dla kogoś, kto tyle czasu już spędził poza Polską (w moim przypadku jest to ponad 20 lat), że lubię podróżować. Od strony kapłańskiej bardzo lubię pracę duszpasterską. Pracując w biurze, często tej bezpośredniej styczności z duszpasterstwem nie ma. W pewnym sensie przygotowujemy taką posługą zaplecze dla tych, którzy mogą na pierwszej linii pracować. Jednak na ile mogę, też staram się w duszpasterstwo włączyć. Natomiast od strony całkiem prywatnej to… lubię pokucharzyć.

– Przypomnijmy, że dwa lata pracował Ksiądz jako wikariusz w Bydgoszczy, gdzie obecnie otrzyma Ksiądz sakrę…

Ks. Jan Romeo Pawłowski: I jak tu nie chwalić Pana Boga za to, że wielkie rzeczy uczynił dla mnie i czyni dla każdego z nas…?

Rozm. ks. Józef Polak SJ, RV

 

JAK TO SIĘ STAŁO?

Jak to się stało, ze w krótkim czasie nowy fordoński kościół Matki Boskiej Królowej Męczenników stał się miejscem wydarzeń niezwykłych?

Można powiedzieć, że ta ziemia przesiąknięta męczeńska krwią ofiar Doliny Śmierci prawdziwie zasłużyła na to, ażeby tu właśnie powstała Kalwaria Bydgoska.

Zasłużyła, aby tu właśnie młody Kościół Bydgoski dokonał uroczystego aktu ustanowienia pierwszego w swej historii następcy apostołów.

Zasłużyła, aby druga osoba w Kościele Chrystusowym po Ojcu św. Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości, kardynał Tarcisio Bertone, przewodniczył wraz z arcybiskupem Alfio Rapisarda i biskupem miejsca Janem   uroczystościom konsekracyjnym.

Zasłużyła, aby na ziemi Polskiej i w diecezji bydgoskiej pozostać znakiem i wezwaniem dla wiernych należących do owczarni Chrystusa budowania komunii – wspólnoty przebaczenia i miłości, przez pamięć o wydarzeniach z przeszłości.

Jest jeszcze jedna okoliczność, której nie można przeoczyć przy tej okazji. Oto na konsekrację biskupią gromadzą się w naszym Sanktuarium arcybiskupi i biskupi z różnych stron Ojczyzny i świata:

Kardynał Tarcisio Bertone – Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej

Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski

Abp. Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce

Abp. Alfio Rapisarda – Nuncjusz Apostolski

Abp. Henryk Muszyński – Arcybiskup Gnieźnieński

Abp. Stanisław Gądecki – Arcybiskup Poznański

Abp. Henryk Hoser – Arcybiskup diecezji Warszawsko-Praskiej

Abp. Wojciech Ziemba – Arcybiskup Warmiński

Abp. Juliusz Paetz – emerytowany arcybiskup poznański

Bp. Andrzej Dzięga – biskup ordynariusz Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Bp. Zbigniew Kiernikowski – biskup ordynariusz Diecezji Siedleckiej

Bp. Andrzej Suski – biskup ordynariusz Diecezji Toruńskiej

Bp. Antoni Dydycz – biskup ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej

Bp. Jerzy Mazur – biskup ordynariusz Diecezji Ełckiej

Bp. Wiesław Mering – biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej

Bp. Andrzej Dziuba – biskup ordynariusz Diecezji Łowickiej

Bp. Bogdan Wojtuś – biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Bp. Wojciech Polak – biskup pomocniczy Archidiecezji  Gnieźnieńskiej

Bp. Piotr Jarecki – biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej

Bp. Rimantas Norvila – biskup ordynariusz Diecezji  Wilkowyszki (Litwa)

Bp. Jonas Ivanauskas, biskup pomocniczy Archidiecezji Kowno (Litwa)

Czyż nie było to wydarzenie niezwykłe? Duch Święty sprawił, że spotkali się w naszym Sanktuarium Pasterze Kościoła Chrystusowego aby przez obrzęd konsekracji biskupiej dać Kościołowi Powszechnemu Księdza Arcybiskupa – Nuncjusza Apostolskiego dla Konga i Gabonu w Afryce, Jana Romeo Pawłowskiego.

Ta ziemia prawdziwie zasłużyła na to.

Ks. Jan Andrzejczak
proboszcz

ZDJĘCIA Z KONSEKRACJI KSIĘDZA ARCYBISKUPA 30.04.2009  ROK