229

 

 

Grzegorz XIV
(Niccoló Sfondrati)

 

1590-1591

 

GRZEGORZ XIV – XVI

Niccoló Sfondrati

5 grudnia 1590 – 16 października 1591

ITALCZYK

 

Niccoló Sfondrati urodził się 11 lutego 1535 r. w Sommie koło Mediolanu w rodzinie szlacheckiej. Ojciec Francesco po śmierci swej żony Anny Visconti przyjął święcenia i przez papieża Pawła III został mianowany kardynałem. Niccoló Sfondrati studiował prawo w Perugii i Padwie; doktorat uzyskał w Pawii, a potem przyjął święcenia kapłańskie. Przyjaźń z Karolem Boromeuszem (1538-1584) wywarła wpływ na życie Niccoló Sfondratiego.

Papież Paweł IV mianował go biskupem Cremony. Grzegorz XIII 12 grudnia 1583 r. kardynałem-prezbiterem kościoła S. Cecilia.

Po śmierci Urbana VII konklawe trwało dwa miesiące. Niccoló Sfondrati został wybrany na papieża, koronowany przyjął imię Grzegorz XIV.

Papież Grzegorz XIV kontynuował reformy: zdefiniował kwalifikacje potrzebne kandydatom na biskupów, zabronił odprawiania mszy św. w prywatnych domach, zabronił sprzedaży dóbr Kościoła. 19 grudnia 1590 r. mianował Paolo Emilio Sfondratiego (1561-1618) swego bratanka kardynałem, powierzając mu obowiązki sekretarza stanu, wywołało to niezadowolenie w kolegium kardynalskim. Grzegorz XIV popierał aspiracje hiszpańskie we Francji. Paryżowi zagrożonemu przez protestanckiego Henryka z Nawarry papież przekazywał comiesięczne sumy na opozycję – od sierpnia 1589 r. królem Francji był Henryk IV.

Grzegorz XIV zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.